Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
LOgotip_kvadrat_-_kopia_bez_fona.png СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
Ступені підготовкибакалавр, магістр.

Форма навчання: денна, заочна (на базі середньої та вищої освіти).

Загальна характеристика. Ця спеціальність відноситься до класу управлінських. Вона розкриває те, як накопичувати економічну інформацію та використовувати її під час управління бізнесом за допомогою сучасних програмних продуктів, а також про те, як оптимізувати податки з точки зору держави, бізнесу та громадян, не порушуючи при цьому законодавства. 

Місце та роль. Жоден бізнес, жодне підприємство будь-якої форми власності не може функціонувати без системи обліку і оподаткування. Це їх обов’язкова складова, оскільки без достовірної фінансової інформації та законної схеми оподаткування неможливо управляти бізнесом. 

Що повинен знати фахівець. Теоретичні основи процесів виробництва товарів та послуг. Правову основу господарювання в Україні. Теорію фінансового, податкового та управлінського обліку. Основи аудиту (фінансових перевірок) підприємств. 

Що повинен вміти фахівець. Складати карту бізнес-процесів підприємства та окремо виробництва. Користуватися законами України та міжнародними актами, які регулюють діяльність підприємств. Коректно складати фінансову звітність та визначати витрати і прибуток. Оптимізувати податки та коректно обчислювати податкові платежі. Організовувати облік будь-якої фінансово-економічної інформації для управління підприємством. Здійснювати перевірки фінансової діяльності інших підприємств (аудит). Управляти колективом, презентувати власні ідеї та обгрунтовувати рішення, критично та творчо мислити. 

Міжнародна сертифікація. Організація «Міжнародна Рада Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів» надає Міжнародний Кваліфікаційний рівень САР (Certified Accounting Practitioner: Сертифікований бухгалтер-практик) та міжнародний кваліфікаційний рівень СIPA (Certified International Professional Accountant: Сертифікований міжнародний професіональний бухгалтер). Організація «Інститут сертифікованих бухгалтерів Англії та Уельсу» надає Міжнародний Кваліфікаційний рівень ACA (Certified International Accountant: Сертифікований міжнародний бухгалтер).

Фахівці готуються до облікової, економічної, фінансової, організаційно-управлінської та науково-дослідницької діяльності у різних галузях господарства України у відповідності з одержаною кваліфікацією.

Спеціаліст підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності.

Випускники кафедри працюють:

Посади: бухгалтер/головний бухгалтер, фінансовий директор, бізнес-аналітик, аудитор, фінансовий аналітик, інспектор фіскальної (податкової) служби, податковий ревізор, фізична особа-підприємець (самозайнятість), працівник правоохоронних органів з питань економічної діяльності та безпеки.

Установи: приватні, державні, комунальні підприємства, банки, агрофірми, промислові, торгівельні підприємства, страхові та інвестиційні компанії, аудиторські фірми, фінансово-консалтингові компанії, державна фіскальна служба, податкова міліція, юридичні компанії. 

Основні спеціальні дисципліни, що вивчають студенти:

•       Податковий облік;

•       Стратегічне управління

•       Фінансовий облік;

•       Наукові методи дослідження

•       Управлінський облік;

•       Організація обліку;

•       Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях;

•       Облік зовнішньоекономічної діяльності;

•       Облік і аналіз у страхових і інвестиційних компаніях;

•       Облік у зарубіжних країнах;

•       Бухгалтерський облік у галузях економіки;

•       Організація обліку на підприємствах малого бізнесу;

•       Облік і аудит в банках;

•       Організація і методи аудиту;

•       Аудит;

•       Міжнародний аудит;

•       Судово-бухгалтерська експертиза;

•       Контроль і ревізія;

•       Сучасне податкове законодавство;

•       Страхування;

•       Контролінг інвестицій;

•       Управлінські інформаційні системи в обліку та аудиті (1С-Підприємство та ін.);

•       Бізнес-планування. 


Практична підготовка:

  • Навчальна комп’ютерна практика після 1-го курсу (на базі НГУ).
  • Учбово-ознайомча практика після 2-го курсу (на базі підприємств України).
  • Виробнича практика після 3-го курсу (на базі підприємств України). 
Поглиблену практичну підготовку студенти проходять під час роботи за сумісництвом на підприємствах у період навчання, а також одноденних, тижневих виїзних практикумів на підприємствах області. 

Викладання на кафедрі обліку і оподаткування здійснюється із застосуванням сучасних методів навчання, з використанням комп'ютерних технологій і інформаційних систем спеціалістами, які мають високий рівень кваліфікації і практичний досвід в сфері обліку і оподаткуванню. 

Вища бухгалтерська освіта, отриманий навик ведення обліку і документального оформлення діяльності підприємства допоможуть Вам, як спеціалісту, досконало володіти ситуацією на підприємстві нарівні управління. 

Вища бухгалтерська освіта, одержана в Національному гірничому університеті, надасть Вам не тільки кваліфікацію бухгалтера-економіста, але і зробить менереджером- аналітиком обліку, оподаткування, фінансів.

Презентація кафедри "Облік і аудит"

© 2006-2020 Інформація про сайт