Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
LOgotip_kvadrat_-_kopia_bez_fona.png        
Викладачі кафедри обліку і аудиту

Усатенко Ольга Вікторівна – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи

Заступник декана ФЕФ з методичної роботи

Викладає дисципліни: Бухгалтерський облік і аудит, Соціальний захист працівника, Бізнес-планування, Контролінг інвестицій.

Наукові інтереси: Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності

Закінчила: Національний гірничий університет.

DSC_1029 2.jpg

Шишкова Наталія Леонідівна – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Викладає дисципліни: Контроль і ревізія, Аналіз господарської діяльності, Внутрішньогосподарський контроль

Наукові інтереси: Аналітичні підходи до вибору напрямів інвестицій підприємства

Закінчила: Східно-Український державний університет

Терещенко Марина Костянтинівна - к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Викладає дисципліни: Санаційний аудит, Облік в зарубіжних країнах

Наукові інтереси: Удосконалення оцінки інвестиційної привабливості вуглевидобувних підприємств

Закінчила Національну металургійну академію України

1045.jpg

Гресь Наталія Леонідівна – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Заступник Завідувача кафедри з навчальної роботи

Викладає дисципліни: Фінансовий облік, Облік зовнішньо-економічної діяльності, Судово-бухгалтерська експертиза, Облік у галузях економіки

Наукові інтереси: Теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку та контролю, практична підготовка фахівців обліково єкономічного профілю.

Закінчила: Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка.DSC_1038 2.jpg

Шевердинський Костянтин Ігорович – старший викладач кафедри обліку і аудиту

Викладає дисципліни: Управлінський облік, Облік у бюджетних установах, Управлінський облік CAP, Управлінські інформаційні системи

Наукові інтереси: Економічні проблеми державних вищих навчальних закладів України при переході до ринкових принципів господарювання.

Закінчив: Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема 


4.jpg

Яремчук Ірина Олександрівна – старший викладач кафедри обліку і аудиту

Заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи

Викладає дисципліни: Організація бухгалтерського обліку, Податкова система, Бухгалтерський облік.

Наукові інтереси: Теоретичні та практичні аспекти організації обліку та оподаткування доходів фізичних та юридичних .

Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема.


8.jpg

Дріга Ольга Павлівна к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності

Секретар вченої ради фінансово-економічного факультету

Викладає дисципліни: Національні стандарти бухгалтерського обліку, Методи  бухгалтерських перевірок, Облік у банках

Наукові інтереси: Обліково - аналітичне забезпечення сек`юритизації активів

Закінчила: Національний гірничий університет.