Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
LOgotip_kvadrat_-_kopia_bez_fona.png
Викладачі кафедри обліку і аудиту

Усатенко Ольга Вікторівна – д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи

Викладає дисципліни: Теорія бухгалтерського обліку, Соціальний захист працівника, Облік і оподаткування, Основи наукових досліджень.

Наукові інтереси: Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності

Закінчила: Національний гірничий університет.

DSC_1029 2.jpg

Шишкова Наталія Леонідівна – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Викладає дисципліни: Контроль і ревізія, Аналіз господарської діяльності, Внутрішньогосподарський контроль

Наукові інтереси: Аналітичні підходи до вибору напрямів інвестицій підприємства

Закінчила: Східно-Український державний університет

Терещенко Марина Костянтинівна - к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Викладає дисципліни: Санаційний аудит, Облік в зарубіжних країнах

Наукові інтереси: Удосконалення оцінки інвестиційної привабливості вуглевидобувних підприємств

Закінчила: Національну металургійну академію України

1045.jpg

Гресь Наталія Леонідівна – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Викладає дисципліни: Фінансовий облік, Облік зовнішньо-економічної діяльності, Судово-бухгалтерська експертиза, Облік у галузях економіки

Наукові інтереси: Теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку та контролю, практична підготовка фахівців обліково єкономічного профілю.

Закінчила: Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка.

фото Макурин.jpg

Макурін Андрій Андрійович - к.е.н., асистент кафедри обліку і аудиту

Викладає дисципліни: Контроль і ревізія, Управлінський облік, Оптимізаційні методи і моделі, Ринок фінансових послуг

Наукові інтереси: Бухгалтерський облік і аудит затрат підприємств вуглевидобувної промисловості в контексті Євроінтеграції України

Закінчив: Національний гірничий університет.

DSC_1038 2.jpg

Шевердинський Костянтин Ігорович – старший викладач кафедри обліку і аудиту

Викладає дисципліни: Управлінський облік, Облік у бюджетних установах, Управлінський облік CAP, Управлінські інформаційні системи

Наукові інтереси: Економічні проблеми державних вищих навчальних закладів України при переході до ринкових принципів господарювання.

Закінчив: Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема 


4.jpg

Яремчук Ірина Олександрівна – старший викладач кафедри обліку і аудиту

Заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи

Викладає дисципліни: Організація бухгалтерського обліку, Податкова система, Бухгалтерський облік.

Наукові інтереси: Теоретичні та практичні аспекти організації обліку та оподаткування доходів фізичних та юридичних .

Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема.


8.jpg

Дріга Ольга Павлівна к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності

Секретар вченої ради фінансово-економічного факультету

Викладає дисципліни: Національні стандарти бухгалтерського обліку, Методи  бухгалтерських перевірок, Облік у банках

Наукові інтереси: Обліково - аналітичне забезпечення сек`юритизації активів

Закінчила: Національний гірничий університет.


Мізякіна Наталія Олексіївна - асистент кафедри обліку і аудиту

Викладає дисципліни: Податкова система, Облік і звітність в оподаткуванні, Податки

Наукові інтереси: 

Закінчив: Національний гірничий університет.

6.jpg

Козіна Наталія Вікторівна – лаборант кафедри обліку і аудиту


© 2006-2020 Інформація про сайт