Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Місія НТУ ДП.jpg

Цілі освітніх програм кафедри відповідають місії та стратегії НТУ «ДП» у частині

  • підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці з людськими цінностями суспільства майбутнього;
  • формування творчого дослідника у сфері обліку, аудиту, контролю та оподаткування;
  • надання можливостей інтернаціоналізації через участь у міжнародних проєктах.

Раніше кафедра мала на меті готувати фахівця з обліку і аудиту переважно для підприємств ресурсних галузей (гірництво, металургія, енергетика). Перехід нашого університету до політехнічного зі значною соціально-гуманітарною, інноваційною та міжнародною складовою у своїй місії обумовив суттєві зміни у цілях освітніх програм кафедри, які тепер полягають у формуванні міжнародно інтегрованого фахівця, дослідника предметної галузі та толерантної особистості. Тому розвиток кафедри згідно окреслених цілей повністю відповідає перспективам розвитку НТУ «ДП» на майбутнє.


© 2006-2022 Інформація про сайт