Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
LOgotip_kvadrat_-_kopia_bez_fona.png Історія кафедри обліку і аудиту

Кафедра обліку і аудиту була заснована 01 вересня 2000 року.

Кафедра випускає спеціалістів і магістрів за фахом «Облік і аудит», які готуються до облікової, економічної, фінансової, організаційно – управлінської і науково – дослідної роботи у різних галузях народного господарства.

Основний науковий напрямок роботи кафедри – оптимізація організації бухгалтерського обліку відповідно до вимог законодавства України.

Кафедру повністю укомплектовано педагогічними кадрами з досвідом науково-дослідної та педагогічної роботи у відповідності до фактичного навчального навантаження.

Базова освіта та спрямованість наукової роботи всіх викладачів відповідають профілю дисциплін, що ними викладається. Усі вони мають безпосередній досвід роботи на виробництві або у науково-дослідницьких структурах.

Завідувач кафедри – д.е.н., проф. Вагонова Олександра Григорівна, завідує кафедрою обліку і аудиту на постійній основі з 2009 року.

На кафедрі обліку і аудиту ведеться підготовка кандидатів наук за такими спеціальностями:

 • Економіка та управління підприємствами (08.00.04)
 • Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища (08.08.01)
 • Економічна теорія (08.01.01)
 • За останні п’ять років шість асистентів закінчили аспірантуру, п’ятеро з них захистили кандидатські дисертації і здобули науковий ступінь кандидата економічних наук.

  Щорічно до кафедри обліку і аудиту приймаються 1-2 аспіранти з відривом та без відриву від виробництва. На цей час в аспірантурі кафедри навчається 6 осіб.

  Тематика дисертацій присвячена проблемам адаптації гірничо-видобувного комплексу та інших галузей господарства України до сучасних ринкових умов із врахуванням можливостей підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання та удосконалення їх управління.

  Наукова діяльність кафедри складається з таких основних напрямків:

 • удосконалення методики організації санаційного аудиту на підприємствах
 • формування системи раннього попередження ймовірності банкрутства
 • внутрішній контроль управління ризиками
 • розвиток інтегрованих структур
 • вдосконалення бухгалтерського обліку
 • удосконалення методики управління витратами при формуванні собівартості продукції
 • Працівники кафедри активно залучають студентів до науково – дослідницької роботи. В межаї цієї діяльності проводяться студентські науково – практичні конференції, олімпіади, засідання клубу професійних бухгалтерів.

  Кафедра налагодила тісні зв’язки з видавництвами професійних видань таких як «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерія».


  © 2006-2019 Інформація про сайт