Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
LOgotip_kvadrat_-_kopia_bez_fona.png Історія кафедри обліку і аудиту

Кафедра обліку і аудиту була заснована 01 вересня 2000 року.

Кафедра випускає бакалаврів і магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», освітня програма "Облік і аудит", які готуються до облікової, економічної, фінансової, організаційно – управлінської і науково – дослідної роботи у різних галузях народного господарства.

Основний науковий напрямок роботи кафедри – оптимізація організації бухгалтерського обліку відповідно до вимог законодавства України.

Кафедру повністю укомплектовано педагогічними кадрами з досвідом науково-дослідної та педагогічної роботи у відповідності до фактичного навчального навантаження.

Базова освіта та спрямованість наукової роботи всіх викладачів відповідають профілю дисциплін, що ними викладається. Усі вони мають безпосередній досвід роботи на виробництві або у науково-дослідницьких структурах.

Завідувач кафедри – д.е.н., проф. Пашкевич Марина Сергіївна, завідує кафедрою обліку і аудиту на постійній основі.

За останні п’ять років 4 викладача  захистили кандидатські дисертації і здобули науковий ступінь кандидата економічних наук та один викладач захистив докторську дисертацію.

Наукова діяльність кафедри складається з таких основних напрямків:

 • удосконалення методики організації санаційного аудиту на підприємствах
 • формування системи раннього попередження ймовірності банкрутства
 • внутрішній контроль управління ризиками
 • розвиток інтегрованих структур
 • вдосконалення бухгалтерського обліку
 • удосконалення методики управління витратами при формуванні собівартості продукції
 • Працівники кафедри активно залучають студентів до науково – дослідницької роботи. В межаї цієї діяльності проводяться студентські науково – практичні конференції, олімпіади, засідання клубу професійних бухгалтерів.

  Кафедра налагодила тісні зв’язки з видавництвами професійних видань таких як «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерія».


  © 2006-2020 Інформація про сайт