Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Форми навчання на освітніх програмах кафедри включають аудиторні заняття, самостійну роботу, практику, контрольні заходи, у т.ч. виконання кваліфікаційної роботи.

73227D4D-26AB-4E98-B06C-5752183FC4F3.jpeg

Аудиторно передбачено лекції та практичні заняття. Викладачі мають графік консультацій, який погоджується зі студентами на початку дисципліни. Студент може звернутися на корпоративну пошту викладача, у групу дисципліни у Teams або на сторінку дисципліни на платформі Moodle.

A6FE671F-E7A7-4B58-BD48-89EAF14984A9.jpeg3CB63C1D-8FAC-4ACB-A708-3827332717B1.jpeg

Навчання відбувається офлайн та онлайн. Так, у формах навчання закладено досягнення результатів навчання з комунікації, у т.ч. онлайн, під час занять; автономність/відповідальність, управління часом, обробка інформації при самостійній роботі, контрольних заходах; робота у команді, етична поведінка, свідоме громадянство, генерування ідей, дослідження під час практик та кваліфікаційної роботи.

401C1BFB-2EA3-424C-B5BD-518E13319A60.jpeg01FB5A35-1190-4D2A-B869-71B31C11AA7F.jpeg

Викладачі поєднують класичні методи (пояснення, інструктаж, «питання-відповідь», розв’язання індивідуальних задач, тестів, читання статей, звітування з практик, дослідження, виконання кваліфікаційної роботи) та новітні (інтерактивний діалог, дебати, ділові ігри, кейси, презентації, есе, командна робота, перегляд фільмів, Menti.com, Kahoot!).

Класичними методами формуються фахові результати навчання, які передбачають особисте виконання фахових задач.

6AB215D8-D464-4190-9013-A9504DA6F161.jpeg

Новітніми методами - soft skills, загальні та фахові результати навчання у частині їх адаптації до управлінських цілей підприємств. Вони симулюють бізнес-процеси, до яких застосовуються фахові результати навчання.

Методи навчання та викладання за кожною дисципліною представлені у силабусах.

0686EBAC-1C01-4A7F-BD38-BC10ED28DF6C.jpeg

Ми полюбляємо використовувати формати S2S (student-to-student) та G2S (graduate-to-student). Ми запрошуємо студентів заочної форми, які працюють за фахом, а також випускників, які працюють бухгалтерами та аудиторами, на зустрічі зі студентами програм та обговорення різних цікавих професійних питань.

196A8D29-2CAB-467E-9D20-524A360D66DB.jpeg


Інформаційне забезпечення дисциплін та окремих занять з обліку, оподаткування та аудиту реалізується за принципом JIT (just-in-time), який полягає у передачі студентам інформації, діючої на момент проведення заняття згідно офіційних державних джерел з обліку, фінансів, аудиту та оподаткування, тому що наша професія грунтується на законодавчому регулюванні, яке дуже часто змінюється.

CDDD3C92-9A7B-47F5-BD65-998B82369765.jpeg

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт