Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Усатенко на сайт.jpg
Усатенко Ольга Вікторівна (штатний працівник), стаж науково-педагогічної діяльності 18 років.


Посада:

 • Професор кафедри обліку і аудиту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» з 2018 р.
 • Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи на громадських засадах з 2014 р.
 • Заступник декана фінансово-економічного факультету з методичної роботи на громадських засадах (2013 - 2015 р.р.).
 • Куратор студентських груп.


Освіта:

 • Національний гірничий університет, 2003р., спеціальність «Облік і аудит», спеціаліст з обліку і аудиту, НР№23393994 від 30.06.2003.


Науковий ступінь, вчене звання:

 • Професор кафедри обліку і аудиту, атестат АП №001818 від 02.07.2020 р.
 • Доктор економічних наук, 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); диплом ДД №007715 від 23 жовтня 2018 р., тема дисертації: «Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності»;
 • Доцент кафедри обліку і аудиту, атестат 12ДЦ №034906 від 25 квітня 2013 р. 


Основні навчальні дисципліни, які викладаються:

 • Бухгалтерський облік;
 • Облік і оподаткування;
 • Звітність підприємств;
 • Фінансовий облік та контроль;
 • Облік цінних паперів;
 • Інтегрований облік і звітність для управління та інші.


Іноземна мова:  
 • Англійська, B2, екзамен APTIS, 2017
F5848953-7128-42D6-BA27-62172834E0AD.jpeg 200C8431-BA17-44AC-AAAC-6ED0EF986799.jpeg

Ліцензування спеціальностей, акредитація та започаткування освітніх програм, забезпечення якості вищої освіти:
 • Гарант ОПП магістра "Облік і аудит" з 2020 р.
 • Учасник робочої групи з підготовки відомостей про самооцінювання ОПП бакалавра "Облік і аудит", 2021 р.;
 • Координатор підготовки відомостей про самооцінювання ОПП магістра "Облік і аудит", 2020 р.;
 • Учасник робочої групи з підготовки ліцензійної справи спеціальності 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", 2018 р.;
 • Експерт з акредитацій освітніх програм Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування".

Підвищення кваліфікації:

171E6CC6-3833-4E97-9A40-81BAE5EDD063.jpeg

3070BF87-C465-4D82-82B6-5D77D23FAAFA.png

47956FC0-3783-49A0-8A1C-7785C17DD4E0.png

1C49485F-07ED-4054-B6B3-9E90D8405D93.jpeg
 • Мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу, Дніпропетровська торгово-промислова палата, COVID-19 Бізнес-клініка Дніпра, Фінальна конференція проєкту "Економічні тренди в період пандемії. Можливості, інфраструктура, досвід бізнесів" у культурно-діловому центрі Менора, 24.09.2021 р.
 • Тренінг у Центрі професійного розвитку персоналу НТУ "Дніпровська політехніка" англійською мовою Blogging as a Tool for Teaching and Assessment у рамках Staff Week Mobility from Chankiri Karatekin University (Турція) проєкту КА1 Erasmus+, тренер - д.е.н., проф. Олена Єрмошкіна, 8.07.2021р. 
1A6EB751-1B49-405C-8C48-0A61F12A9CB5.jpeg
 • Nexia DK: Вебінар «Складання та подання фінансової звітності у форматі iXBRL» 26 січня 2021 р.
 • Вебінар "Стрес-менеджмент у практиці", ННЦ розвитку персоналу та лідерства Університету Грінченка, жовтень, 29, 2020.
 • Онлайн семінар для експертів з акредитації освітніх програм та членів галузевих експертних рад, Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти, вересень 15, 2020.

DD14E413-376D-446D-A5B4-46A7FCF3E0D0.jpeg 4D92C2F0-8306-44BE-B966-9DDB33AD2A85.jpeg
 • E-конференція "Якість освіти та онлайн навчання: кращі практики Технічного університету Дрездена", НТУ "Дніпровська політехніка", Доктор Хольгер Куссе - професор історії слов'янських мов та мовознавства Інституту славістики Технічного Університету Дрездена; Маріанна Новоселова - наукова співробітниця професури історії слов'янських мов та мовознавства Інституту славістики Технічного Університету Дрездена . Травень 29, 2020.
 • E-meeting "Quality Assurance: Expertise from Vytautas Magnus University", Dnipro University of Technology, Speakers: Dr. Izabela Savickienė  - Head of Study Quality Unit (Filed of expertise - Process, participants and their roles in study quality assurance at VMU); Dr. Virginija Bortkevičienė - Chief Expert of Study Quality Unit (Field of expertise - Student feedback for quality assurance); Dr. Airina Volungevičienė - Director of Innovative Studies Institute (Field of expertise - Online Studies at VMU. Quality assurance through responsive and responsible solutions). May 21, 2020.

D1C39F91-2C58-494A-8419-6D32CBC0BDF7.jpeg 097A97F1-2EAA-4EEA-8354-DBF7E05E3F64.jpeg 

 • Вебінар "Online Education Настройка и поддержка учебного процесса Teams for Education", SMART Microsoft, 12 травня 2020 р.
 • Вебінар "Wow-презентації в Microsoft Power Point та Sway", Navigator, 7 травня 2020 р.
 • Вебінар "Microsoft Teams для дистанційного навчання", Учительська платформа, 7 травня 2020 р.
 • Вебінар "Особливості забезпечення академічної доброчесності в природничих і технічних науках" - Володимир Бахрушин, проект SAIUP, 7 травня 2020 р.
 • Онлайн-зустріч з Олегом Шаровим - Генеральним директором директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України, 6 травня 2020 р.
 • Вебінар "Як безболісно організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання", SMART Business, 5 травня 2020 р.
 • Вебінар "Персональний бренд сучасного педагога", ННЦ розвитку персоналу та лідерства університету Грінченка, 29 квітня 2020 р.
 • Відвідання он-лайн зустрічі "Участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти", 28 квітня 2020 р.
 • Відкрите засідання групи експертів з питань фінансового моніторінгу в Україні, Комітет підтримки малого та середнього бізнесу Дніпропетровської торгово-промислової палати, м. Дніпро, 20 лютого 2020 р. 
 • Тренінг "Інтерактивні методи у викладанні", Центр сучасного викладання T-UPDATE, м. Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка" 07-08 лютого 2020 р.
 • Он-лайн курс "Академічна доброчесність в університеті" (розроблений НаУКМА-онлайн та ГО ЕлібУКР за підтримки фонду "Відродження") 27 січня 2020 року. 
 • Семінар з актуальних питань якості вищої освіти за участю експертів, членів ГЕР та членів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, 24 січня 2020 р., м. Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка".
 • Тренінг для експертів та гарантів освітніх програм, Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти, 18-19 грудня 2019 р., м. Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка".
 • Тренінг з формування мережі експертів з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, НТУ "Дніпровська політехніка", м. Дніпро, квітень 2019 р.
 • Дніпровський економічний форум DEF'2018, стратегічна сесія "Рецепт національного успіху для України", конференція "Перспективи української економіки: погляд бізнесу", круглий стіл "Податок на виведений капітал та інші ідеї податкових реформ", 15-16 листопада 2018 р.
 • Workshop з користування M.E.Doc - програмного забезпечення для бухгалтерів, компанія "Маяк", 22 жовтня 2019 р., м. Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка".
 • Он-лайн тренінг "Експерт з акдеритації освітніх програм" (Prometheus) 6 жовтня 2019 р.  
 • Семінар "Освітнє лідерство" у НТУ "Дніпровська політехніка" (спікер - С.А. Калашнікова) (2019 р.).
 • Захист докторської дисертації у 2018 році. 
  2 (1).jpgE8236244-729F-410D-B896-81191A532500.jpeg

10 (1).jpg 5 (1).jpg1.jpg 3 (1).jpg9B0D072A-3AE1-4C0B-9FC6-50F30C639E53.jpeg 

E21EB467-3AE3-42E2-9EED-5ADC6756AF03.jpegUsatenko Olga.png
photo_2021-11-25_13-24-22.jpg

Показники активності (забезпечення освітньої програми "Облік і аудит"):

1. 1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

 1. Usatenko O.V., Legenchuk S.F.Directions and problems of accounting and analytical support for venture activity // Economic Annals XXI. 2014. No11–12. P.131–134
 2. Usatenko O.V., Legenchuk S.F. Analysis of management forms of collective investment institutions to organise the accounting system // Economic Annals XXI. 2016. Vol. 156. P. 112–115
 3. Ievdokymov, V., Lehenchuk, S., Zakharov, D., Andrusiv, U., Usatenko, O & Kovalenko, L Social capital measurement based on “The value explorer” method. // Management Science Letters. 2020. № 10(6). Р. 1161-1168.
 4. Tarasova, T., Usatenko, O., Makurin, A., Ivanenko, V. & Cherchata, A. (2020). Accounting and features of mathematical modeling of the system to forecast cryptocurrency exchange rate. Accounting, 6(3), P 357 – 364 DOI: 10.5267/j.ac.2020.1.003 http://growingscience.com/ac/Vol6/ac_2020_3.pdf
 5. Legenchuk, S., Pashkevych, M., Usatenko, O., Driha, O., & Ivanenko, V. (2020). Securitization as an innovative refinancing mechanism and an effective asset management tool in a sustainable development environment. In E3S Web of Conferences «The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters» (Vol. 166, p. 13029). EDP Sciences.
 6. Aysalkyn Asanova, Oleksandra Olshanska, Mariia Saiensus, Olga Usatenko, Andrii Makurin, Andrii Sukhostavets, 2022 Digital platform for managing enterprises' business processes in an innovative economy. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 100 July 2022, P 4590-4601. (включено до Scopus, SJR, CiteScore, CrossRef, SCImago, China National Knowledge Infrastructure, Index Copernicus, Google Scholar). (загальний обсяг – 1,06 друк.арк., особисто автора – 0,35 друк. арк.: у статті розглядаються різні підходи до організації та управління бізнес-процесів промислових підприємств, основна діяльність яких значною мірою залежить від експорту-імпорту операції в умовах цифровізації та створення бази системи управління.). http://www.jatit.org/volumes/Vol100No12/26Vol100No12.pdf

2. 2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

 1. Usatenko O., M.Pashkevych Institutional Practices of Retail Accounting. Oblìk ì fìnansi. № 3 (93), 2021 . Р. 19-25
 2. Усатенко О.В. Методика індексації заробітної плати: облікові процедури   [Електронний ресурс] /О.В. Усатенко// Ефективна економіка. – 2021. – №3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 3. Макурін А.А., Усатенко О.В. Нормативно – правове регулювання доходів від операцій з криптовалютою / А.А. Макурін, О.В. Усатенко // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство» 34 / 2020 с. 191-196 НА СТАТТЮ ОТРИМАНО АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО.
photo_2022-06-19_11-47-59.jpg
 1. Усатенко О.В. Теоретико-методологічні аспекти бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості [ Електронний ресурс] /О.В. Усатенко// Ефективна економіка. – 2020. – №3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 2. Усатенко О.В. Помилки у веденні бухгалтерського обліку: наслідки та відповідальність для головного бухгалтера   [Електронний ресурс] /О.В. Усатенко// Ефективна економіка. – 2020. – №4. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 3. Усатенко О. В., Макурін А. А. Ведення бухгалтерського обліку на основі блокчейн для бережливого виробництва. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 322–328. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-322-328 https://www.business-inform.net/article/…
 4. Усатенко О.В. Аналіз грошових коштів в системі обов’язкового аудиту венчурних фондів / Усатенко О.В., Пашкевич М.С. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» – 2019. – № 23(2) – С. 105-109.

 5. Усатенко О.В. Економічний аналіз діяльності венчурних фондів у системі аудиту / Усатенко О.В. // БізнесІнформ – 2019. – № 1. – С.291 – 295.
 6. Усатенко О.В. Interaction between managerial reporting and managerial decision-making: cause-effect relationships in start-up accounting / Усатенко О.В., Макурін А.А. // Облік і фінанси – 2019 – №2(84). – С.54 – 60.
 7. Усатенко О.В. Економічний аналіз доходності венчурної діяльності венчурних фондів / О.В.Усатенко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць / ЖДТУ. – Житомир: ЖДТУ – 2017. – № 2(37) – С. 87 – 93.
 8. Усатенко О.В. Загальні аспекти облікового забезпечення переоцінки активів венчурних фондів [ Електронний ресурс] / О.В. Усатенко // Ефективна економіка. – 2017. - №12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/.

3. 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

 1. Усатенко О.В. Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності [Текст]: монографія / О.В. Усатенко – Дніпро: Середняк Т.К., 2017. – 392 с.

4. 8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

 1. Наукова тема № 0119U103716 «Методологія аудиту і аналізу суб’єктів галузі спільного інвестування». Науковий керівник: Усатенко О.В. Термін виконання – 01.09.2019 – 30.12.2021 р.р.
 2. Член редакційної колегії англомовного журналу «Public Policy and Accounting» Державного університету "Житомирська політехніка".

5. 10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

 1. Заступник завідувача кафедри обліку і аудиту з навчально-методичної роботи з 2014 р.

6. 13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 

 1. Усатенко О.В. Звітність підприємств. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») / О.В. Усатенко, М.С. Пашкевич ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 17 с.
 2. Усатенко О.В. Фінансовий облік. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») / О.В. Усатенко, М.С. Пашкевич ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 19 с
 3. Пашкевич М.С.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») / М.С. Пашкевич, О.В.Усатенко, А.А.Макурін ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 29 с.
 4. Пашкевич М.С.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») / М.С. Пашкевич, О.В.Усатенко, А.А.Макурін ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 29 с.
 5. Законодавче регулювання бухгалтерського обліку : навч. посіб. [Електронний ресурс] / О. В. Усатенко, А. А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро НТУ «ДП», 2019. – 160 с. - Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 10.04.2019). – Назва з екрана.
 6. Соціальний захист працівника : навч. посіб. [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, О.В. Усатенко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпро : НГУ, 2017. – 82 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 30.10.17). – Назва з екрана.


Міжнародна активність:

 • Стажування у Вільнюському технічному університеті ім. Гедімінаса, 22 - 30 березня, 2019 р. 

6 (2).jpg

 • Учасниця активностей у проекті неформальної освіти для молоді та розвитку потенціалу в сфері молодіжної політики «Shaping the diverse common FUTURE Wide dialogue to create and methodologically support a network for involving migrant youth into civic society» за грантом програми ЄС Erasmus+ (пакет К2) (2018-2020 р.р.). Тематика проекту - соціальна адаптація молодих мігрантів та внутрішньо переміщених осіб у нових демократичних суспільствах. Країни-учасниці: Литовська Республіка, Україна, Грузія, Польща, Італія.
 • Учасниця проєкту «Inspired by a dream – responsible for the future: training course for Ukrainian and Lithuanian team of young social entrepreneurs» (2018 р.) за програмою Ради обмінів молоддю України та Литви при Міністерстві молоді та спорту України. Тематика проекту відповідала актуальній темі розвитку соціального підприємництва в українсько-литовському вимірі через підготовку міжкультурної команди молодих соціальних підприємців. Проект було реалізовано разом з Вільнюським технічним університетом ім. Гедемінаса та підтримано Почесним консульством Литовської Республіки у м. Дніпро. 
9 (1).jpg
 • Учасниця  проєкту «Міжкультурний діалог української та польської молоді у дзеркалі театрального перфомансу» (2017 р.) за програмою Українсько-Польської Ради обмінів молоддю при Міністерстві молоді та спорту України. Тематика проекту відповідала актуальній темі стимулювання соціальної емпатії молоді України та Польщі, формування міжкультурного терпіння та подолання расових упереджень. Проект було реалізовано разом з Ягеллонським університетом (м. Краків, Польща).
8 (1).jpg


Методичні розробки:
 1. Усатенко О.В. Звітність підприємств. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») / О.В. Усатенко, М.С. Пашкевич ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 17 с.
 2. Усатенко О.В. Фінансовий облік. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») / О.В. Усатенко, М.С. Пашкевич ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 19 с
 3. Пашкевич М.С.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») / М.С. Пашкевич, О.В.Усатенко, А.А.Макурін ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 29 с.
 4. Пашкевич М.С.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») / М.С. Пашкевич, О.В.Усатенко, А.А.Макурін ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 29 с.
 5. Законодавче регулювання бухгалтерського обліку : навч. посіб. [Електронний ресурс] / О. В. Усатенко, А. А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро НТУ «ДП», 2019. – 160 с. - Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 10.04.2019). – Назва з екрана.
 6. Соціальний захист працівника : навч. посіб. [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, О.В. Усатенко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпро : НГУ, 2017. – 82 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 30.10.17). – Назва з екрана.


Методики викладання:
 • Візуальний супровід занять у вигляді презентацій.
 • Використання на заняттях ресурсів мережі Internet.
 • Методики smartphone-інтерактиву: Kahoot, Menti.com  
 • Білінгвальні (українська/англійська) заняття.
 • Проблемний підхід для досягнення результатів навчання.
 • Постерний захист творчих робіт.
 • Технологія "Case-studies".
 • Метод ділових ігор. 
 • Фасилітація групової активності студентів: world cafe, brainstorming.
 • Метод конференції та круглого столу.
 • Методика розробки та захисту групових та індивідуальних проектів.
 • Методика hackathon для фокусування груп студентів на одному завданні.
 • Метод дебатів.
 • Лекція-консультація, яка поєднує виклад нової навчальної інформації з постановкою запитань за сценарієм: запитання-відповіді-дискусії та дозволяє зосередити увагу на більш складних питаннях, чітко визначати логічну структуру викладу, аргументовано показати різні погляди на проблему та встановити зворотній зв'язок між лектором і студентами.

 • Методика побудови асоціативних рядів та образів і "сінквейнів" для вивчення термінів.
 • On-line проведення та методичний супровід занять на платформі Moodle, Microsoft Teams, Zoom.
 • Методики фасилітації рефлексування учасниками навчального процесу: анкетування, дискусійні групи, private feedback.
 • Індивідуальне консультування.
 • Методи індивідуальної роботи: індивідуальні розрахункові завдання, написання статей.
 • Форми демонстрації студентами рівня досягнення результатів навчання: усна відповідь, публічний виступ, письмова робота, on-line та письмове тестування, групова взаємодія, індивідуальне та групове розв'язання кейсів та задач.
 • Методи підтримки позанавчальної активності: кураторські години, спільні подорожі та екскурсії, чаювання, талант-фести.  


Наукова активність:

ORCID profile - https://orcid.org/0000-0003-3198-9002

Scopus profile - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215870761

Web of Science Researcher ID - A-8564-2019 - https://publons.com/researcher/1800353//  

Google Scholar profile - https://scholar.google.com/citations?user=faPcfBoAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Членство у спеціалізованих вчених радах:
 1. Членкиня об’єднаного наукового семінару зі спеціальностей 08.00.01- «Економічна теорія та історія економічної думки, 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».
Експертиза наукових досліджень:
 1. Офіційний опонент - "Підвищення екологічної безпеки діяльності вугільних шахт України", дис . канд. екон. наук : 08.00.06 / Вікторія Олександрівна Чернобривець; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012.
Членство у редакційних колегіях наукових видань:
 1. Членкиня редакційної колегії англомовного наукового журналу «Public Policy and Accounting» Державного університету "Житомирська політехніка".
Державні науково-дослідні роботи:
 1. «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств» (№ 011U001082). Термін виконання – 01.2015 – 12.2016 рр.
 2. «Методологія обліку венчурної діяльності як засіб реалізації концепції інноваційного розвитку держави» (№ 0115U001083). Термін виконання – 01.2015 – 10.2016 рр.
 3. «Розвиток обліку затрат підприємств вугледобувної промисловості в умовах становлення євроінтегрованої економіки України» ( № 0115U001080). Термін виконання – 01.2015 – 10.2017 рр.
 4. «Проблеми обліку і оподаткування в Україні та шляхи їх вирішення» (№ 0117U001140). Термін виконання – 01.01.2017 – 01.12.2021 рр.
 5. "Методологія аудиту і аналізу суб’єктів галузі спільного інвестування" (№ 0119U103716). Термін виконання – 01.09.2019 – 30.12.2021 рр.
 6. «Міжнародні економічні відносини країн світу у галузях промисловості» (№ 0115U001081). Термін виконання – 01.01.2017 – 01.12.2021 р.р.
 7. «Методологія обліку і аудиту товарів та їх реалізації» 01.01.2022 – 01.12.2025 р.р.
Публікації Scopus або Web of Science Core Collection:
 1. Usatenko O.V., Legenchuk S.F.Directions and problems of accounting and analytical support for venture activity // Economic Annals XXI. 2014. No11–12. P.131–134.
 2. Usatenko O.V., Legenchuk S.F. Analysis of management forms of collective investment institutions to organise the accounting system // Economic Annals XXI. 2016. Vol. 156. P. 112–115.
 3. Ievdokymov, V., Lehenchuk, S., Zakharov, D., Andrusiv, U., Usatenko, O & Kovalenko, L Social capital measurement based on “The value explorer” method. // Management Science Letters. 2020. № 10(6). Р. 1161-1168.
 4. Tarasova, T., Usatenko, O., Makurin, A., Ivanenko, V. & Cherchata, A. (2020). Accounting and features of mathematical modeling of the system to forecast cryptocurrency exchange rate. Accounting, 6(3), P 357 – 364 DOI: 10.5267/j.ac.2020.1.003 http://growingscience.com/ac/Vol6/ac_2020_3.pdf.
 5. Legenchuk, S., Pashkevych, M., Usatenko, O., Driha, O., & Ivanenko, V. (2020). Securitization as an innovative refinancing mechanism and an effective asset management tool in a sustainable development environment. In E3S Web of Conferences «The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters» (Vol. 166, p. 13029). EDP Sciences.
 6. Aysalkyn Asanova, Oleksandra Olshanska, Mariia Saiensus, Olga Usatenko, Andrii Makurin, Andrii Sukhostavets, 2022 Digital platform for managing enterprises' business processes in an innovative economy. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 100 July 2022, P 4590-4601. (включено до Scopus, SJR, CiteScore, CrossRef, SCImago, China National Knowledge Infrastructure, Index Copernicus, Google Scholar). (загальний обсяг – 1,06 друк.арк., особисто автора – 0,35 друк. арк.: у статті розглядаються різні підходи до організації та управління бізнес-процесів промислових підприємств, основна діяльність яких значною мірою залежить від експорту-імпорту операції в умовах цифровізації та створення бази системи управління.). http://www.jatit.org/volumes/Vol100No12/26Vol100No12.pdf
Монографії:
 1. Усатенко О.В. Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності [Текст]: монографія / О.В. Усатенко – Дніпро: Середняк Т.К., 2017. – 392 с.
 2. Усатенко О.В. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку венчурної діяльності /О.В. Усатенко // Облік, аналіз та аудит в контексті Європейської інтеграції України: монографія/за заг. ред. М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. – С.140 – 202.
Публікації в іноземних виданнях:
 1. Pashkevych, M., Usatenko, O., & Driha, O. (2019). MANAGERIAL ACCOUNTING OF ECOLOGICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC EXPENDITURE AS A COMPLEX OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE. European Cooperation9(40), 40-56. https://doi.org/10.32070/ec.v9i40.26.
 2. O.V. Usatenko Classification of managerial accounting to develop the managerial accounting system of venture companies // The Advanced Scince Journal (United States). – 2015. – Issue 06. – p. 35–39. – (Economics).
Публікації у фахових виданнях (більше у профілі Google Scholar):
 1. Usatenko O., M.Pashkevych Institutional Practices of Retail Accounting. Oblìk ì fìnansi. № 3 (93), 2021 . Р. 19-25
 2. Усатенко О.В. Методика індексації заробітної плати: облікові процедури   [Електронний ресурс] /О.В. Усатенко// Ефективна економіка. – 2021. – №3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 3. Макурін А.А., Усатенко О.В. Нормативно – правове регулювання доходів від операцій з криптовалютою / А.А. Макурін, О.В. Усатенко // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство» 34 / 2020 с. 191-196 НА СТАТТЮ ОТРИМАНО АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО.
photo_2022-06-19_11-47-59.jpg
 1. Усатенко О.В. Теоретико-методологічні аспекти бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості [ Електронний ресурс] /О.В. Усатенко// Ефективна економіка. – 2020. – №3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 2. Усатенко О.В. Помилки у веденні бухгалтерського обліку: наслідки та відповідальність для головного бухгалтера [ Електронний ресурс] /О.В. Усатенко// Ефективна економіка. – 2020. – №4. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 3. Усатенко О. В., Макурін А. А. Ведення бухгалтерського обліку на основі блокчейн для бережливого виробництва. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 322–328. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-322-328 https://www.business-inform.net/article/…
 4. Усатенко О.В. Аналіз грошових коштів в системі обов’язкового аудиту венчурних фондів / Усатенко О.В., Пашкевич М.С. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» – 2019. – № 23(2) – С. 105-109.
 5. Усатенко О.В. Економічний аналіз діяльності венчурних фондів у системі аудиту / Усатенко О.В. // БізнесІнформ – 2019. – № 1. – С.291 – 295.
 6. Усатенко О.В. Interaction between managerial reporting and managerial decision-making: cause-effect relationships in start-up accounting / Усатенко О.В., Макурін А.А. // Облік і фінанси – 2019 – №2(84). – С.54 – 60.
 7. Усатенко О.В. Економічний аналіз доходності венчурної діяльності венчурних фондів / О.В.Усатенко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць / ЖДТУ. – Житомир: ЖДТУ – 2017. – № 2(37) – С. 87 – 93.
 8. Усатенко О.В. Загальні аспекти облікового забезпечення переоцінки активів венчурних фондів [ Електронний ресурс] / О.В. Усатенко // Ефективна економіка. – 2017. - №12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/.
Конференції (більше у профілі Google Scholar):

1FBCE869-DDC6-40CC-91A3-D0A6341275C8.jpeg45724511-AB5B-4646-B650-DCBD38499D99.jpeg849856F9-3193-4F54-83B1-6BD756EEF2E7.jpeg


 1. Усатенко О.В. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в закладах вищої освіти/Усатенко О.В.// Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з економічних наук, 18 липня – 28 серпня 2022 р. – ЛьвівТорунь : Ліга-Прес, 2022. – С.71-73
 2. Усатенко О.В. Суспільні комунікації як фактор реалізації соціальної відповідальності бізнесу // World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 402-403. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-proble....
 3. Усатенко О.В. Теоретичні облікові аспекти індексації заробітної плати /Усатенко О.В.// V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» (м. Дніпро, 30-31 березня 2021 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2021. – С. 406-409. URL: https://nmetau.edu.ua/file/conf-nmetau_accounting_2021.pdf
 4. Усатенко О.В., Акастьолова А.Ю. Економічна сутність основних засобів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» / Дніпро: НМетАУ, 2021 р. – С.150-153 (публікація зі студентом)
 5. Усатенко О.В., Олефір К.С. Дефінінція фінансових результатів діяльності підприємств // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» / Дніпро: НМетАУ, 2021 р. – С.154-157 (публікація зі студентом)
 6. Усатенко О.В. Аналіз форм створення венчурних підприємств: обліковий аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку». – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч.3. – С.85 – 88.
 7. Усатенко О.В. Стадії життєвого циклу венчурних підприємств, що визначають облікові завдання для їх відображення // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції  «Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки». К.:ННЦ «ІАЕ», 2015. – С.168 – 172.
 8. Усатенко О.В. Бухгалтерський облік ризикових інноваційних проектів венчурного підприємства // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у XXI-му столітті»/Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2015. – С. 98-100
 9. Усатенко О.В. Організація бухгалтерського обліку в компаніях з управління активами // Матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Чернігів: Черніг. нац. технол. Ун-т, 2016. – С. 166 – 168.
Рисунок1.png
 1. Усатенко О.В. Визначення поняття «зобов’язання» компаній з управління активами для цілей бухгалтерського обліку / Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування» / Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. – С.143 – 146.
 2. Усатенко О.В. Облікове забезпечення оцінки і переоцінки грошових коштів та їх еквівалентів, як активів венчурних фондів [Електронний ресурс] / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» / Дніпро: НМетАУ, 2017 р. – С.291-297 - Режим доступу до журналу: https://nmetau.edu.ua/file/conf.nmetau.pdf
 3. Усатенко О.В. Бухгалтерський облік переоцінки фінансових інвестицій венчурних фондів / О. В. Усатенко // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 30-31 березня 2017 року. —  Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2017. — С. 1–3.
 4. Усатенко О.В. Бухгалтерський облік як інформаційна система суб’єктно-об’єктного процесу діяльності компаній з управління активами/О.В. Усатенко / Міжнар. наук. конф. «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу». ‒ Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. – С. 163 – 165.
 5. Усатенко О.В. Аналіз змін в законі про бухгалтерський облік та фінансову звітність / О.В. Усатенко, М.В. Гладкий / Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічний розвиток підприємницької діяльності та національної економіки: проблеми та перспективи»(Львів, 24-25 листопада 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2017. – С. 148 – 150. (публікація зі студентом)
 6. Усатенко О.В. Деякі аспекти складання фінансової звітності / О.В. Усатенко, О.О. Чернишова / Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні наукові погляди на модернізацію і суспільний розвиток економічної системи» (м. Київ, 24-25 листопада 2017 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2017. – С. 80-82. (публікація зі студентом)
 7. Усатенко О.В., Кірбоба Г.Р. Особливості обліку витрат суб’єкта малого підприємництва / О.В.Усатенко, Г.Р.Кірбоба // Всеукраїнської науково-практична конференція «Сучасні теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни» (м. Одеса, 13 жовтня 2018 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2018. – С.165-167. (публікація зі студентом)
 8. Усатенко О.В., Паніна О.С. Громадська організація як неприбуткова установа для цілей податкового обліку / О.В.Усатенко, О.С. Паніна // Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів: збірник тез наукових робіт учасників» (м. Київ, 27 жовтня 2018 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018. – Ч. 2. – С.46-48. (публікація зі студентом)
 9. Усатенко О.В. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку власного капіталу в компаніях по управлінню активами / О.В. Усатенко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» (м. Дніпро 28-29 березня 2019 р.)). – Дніпро: НМетАУ, 2019. – Ч.1. – С.499-502. 
 10. Усатенко О. В., Білич В. С. Удосконалення поняття необоротних активів для цілей бухгалтерського обліку / О.В.Усатенко, В.С. Білич // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава» (м. Дніпро, 19 жовтня 2019 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2019. – С.133-135. (публікація зі студентом)
 11. Усатенко О.В., Іщук К.Р. Значимість підприємств, що надають бухгалтерські послуги для сучасного бізнесу / О.В.Усатенко, К.Р.Іщук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток економіки та менеджменту в умовах інтеграційних процесів» (м. Київ, 12 жовтня 2019 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. – С.108-109. (публікація зі студентом)
 12. Усатенко О.В. Оцінка людського та інтелектуального капіталу для відображення в інтегрованій звітності / О.В. Усатенко // Міжнародна наукова конференція «Розвиток інтегрованої звітності підприємств» (м. Житомир, 4-5 жовтня 2019 р.). - Житомир: Житомирська політехніка, 2019. ‒ С. 277 – 279.
 13. Ткаченко Д.О. Закордонний досвід і перспективи України щодо запровадження інновацій у сфері облікового забезпечення реалізації товарів /О.В. Усатенко, Д.О. Ткаченко// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» (м. Дніпро, 30-31 березня 2020 р.).– Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 162-165.  (публікація зі студентом)
 14. Панькова А.С. Теоретичні аспекти економічного змісту та класифікації виробничих запасів для цілей бухгалтерського обліку /О.В. Усатенко, А.С. Панькова // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» (м. Дніпро, 30-31 березня 2020 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 159-162.  (публікація зі студентом)
 15. Соловйова Л.В., Богуславська Н.В., Усатенко О.В. Теоретичні аспекти безоплатного отримання основних засобів бюджетною установою. Економічні та інноваційно-інвестиційні процеси в умовах змін ринкового середовища: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24 жовтня 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – С.127-129.  (публікація зі студентом)
 16. Калініченко Д.О., Усатенко О.В. Теоретичні засади організації обліку і аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Теоретичні та практичні аспекти формування економічної системи в умовах нестабільності: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 31 жовтня 2020 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. – С.89 – 92.
   (публікація зі студентом)
 17. Усатенко О.В., Станіна О.М. Оподаткування непідприємницьких товариств. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / Ред. кол. Сарапіна О.А. та ін. - Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021. –С.136-139  (публікація зі студентом)
Наукова робота студентів під керівництвом викладача:
 • Бежан М.С. Контроль утримань із заробітної плати. Обліково-аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. херсон, 24-25 листопада 2021 р.) / Херсонський державний аграрно-економічний університет. – Х.: 2021. – С.268-269.
 • Tkachenko D., Stelmanshchuk V. Regulatory support for the audit of retail trade in Ukraine Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VII Міжнародної студентської наукової конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – С.167-169. 

 • Англомовна наукова робота студентки 1 курсу магістерської ОП "Облік і аудит" Діани Ткаченко "Improving a system of accounting and audit of goods in terms of retailing" (керівник Ольга Усатенко) посіла 35 місце з 56 у Міжнародному студентському професійному творчому конкурсі з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту – змаганні студентів у формі презентації та захисту конкурсних робіт з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту. Засновниками Конкурсу є кафедра обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», кафедра обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету спільно з профільними кафедрами зарубіжних закладів вищої освіти Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Бухарестського університету «АРТІФЕКС». Участь у ІІ етапі Конкурсу взяли 76 студентів з 28 вітчизняних та 5 іноземних закладів вищої освіти, які представили 56 робіт. (травень 2021 р.).

 • Телевний Я. Г., Скрипко М. В.  Методика виправлення помилок в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Актуальні питання економіки, фінансів та менеджменту в сучасних умовах: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 листопада 2020 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2020. – С.175-177. 

 • Глебова А.О., Єрохіна О.В. Організація електронного документообігу на підприємстві Теоретичні та практичні аспекти формування економічної системи в умовах нестабільності: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 31 жовтня 2020 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. – С.86-88. 

 • Васечко Д.В. Захист бухгалтерської інформації в умовах застосування новітніх технологій Міжнародній науково-практичній конференції «Формування сучасного економічного простору»: реалії та перспективи на майбутнє» (м. Дніпро, 21 листопада 2020 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2020. – С.140-143.

 • Бежан М.С. науковий керівник Усатенко О.В. Економічний зміст доходів, витрат і фінансових результатів з огляду нормативно-правової бази/ М.С. Бежан // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» (м. Дніпро, 30-31 березня 2020 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 13-17.

 • Борисенко Ю. В., Кузьменко Є. С., науковий керівник Усатенко О. В. Платіжний термінал в діяльності підприємства: кількість, порядок застосування, співвідношення терміналів та PPO, платіжні системи // Економічна політика та фінансова система: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 26 вересня 2020 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. – 96 с.

 • Новікова Р.В., Бражнік О.О., науковий керівник Усатенко О.В. Організація обліку грошових чеків на підприємстві // Економічна політика та фінансова система: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 26 вересня 2020 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. – 96 с.


Інша активність:

 1. Спікер он-лайн семінару "Фішки Teams" на тему "Застосунки для інтерактивного спілкування зі студентами на платформі Teams" у Центрі професійного розвитку викладачів НТУ "Дніпровська політехніка", листопад 2020.
 2. Відкрита лекція (Zoom з прямою трансляцією на сторінку кафедри у Facebook) з дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку" на тему "Облік фінанових результатів" для групи 071-19-1 (бакалаври, 1 курс, денна форма, програма "Облік і аудит"), 19.05.2020.
 3. Експерт з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (спеціальність 071 "Облік і оподаткування") з 2020 р.
 4. Учасниця проєкту "Dniprotech Public Communication" для розвитку у студентів та викладачів soft skills у напрямі "комунікації", який складається з циклу інтерактивних зустрічей з лідерами медіа-сфери (2020 р.). 
 5. Учасниця Балу НТУ "Дніпровська політехніка" 2019 р.р.
 6. Голова консультаційного пункту для абітурієнтів кафедри обліку і аудиту з 2018 р.
 7. Членкиня конференції трудового колективу НТУ "Дніпровська політехніка".
 8. Членкиня Науково-методичної комісії спеціальності 071 "Облік і оподтакування" у НТУ "Дніпровська політехніка".
 9. Членкиня Екзаменаційної комісії за спеціальністю «Облік і оподаткування» НТУ "Дніпровська політехніка" з оцінювання робіт здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр.


Визнання:

11 2).jpg12 (2).jpg 

 1. Кращий молодий вчений фінансово-економічного факультету НТУ "Дніпровська політехніка" 2020 року.
 2. Кращий молодий вчений фінансово-економічного факультету НТУ "Дніпровська політехніка" 2018 року.
 3. II місце на фінансово-економічному факультеті у конкурсі "Кращий молодий вчений" 2019 р.
EFA97B31-7DB4-4BDD-8481-2476E0F45C0E.jpeg

4 (2).jpgphoto5348181521833505186.jpg


Контакти:

Facebook - Ольга Усатенко
Instagram - _u.o.v_

Соцмережі посилання викладачі.jpg


© 2006-2022 Інформація про сайт