Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Макурін на сайт.jpg

Макурін Андрій Андрійович (штатний працівник), стаж науково-педагогічної діяльності 6 років.Посада:
 • Доцент кафедри обліку і аудиту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» з 2020 р.
 • Відповідальний кафедри за перевірку студентських творчих робіт на плагіат засобами Strike plagiarism.
 • Секретар відбіркової комісії фінансово-економічного факультету (у приймальній комісії НТУ "ДП") на громадських засадах 2022 р.
 • Заступник директора навчально-наукового Інституту економіки з питань побуту у гуртожитку №4 на громадських засадах, з 2017 р.
 • Заступник завідувача кафедри обліку і аудиту з питань охорони праці та цивільної безпеки на громадських засадах з 2016 р. 
 • Куратор студентських груп.


Освіта:
 • Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2014р., спеціальність «Облік і аудит», професіонал в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, НР№47612768 від 30.06.2014.


Науковий ступінь, вчене звання:
 • Доцент кафедри обліку і аудиту, атестат АД №004874 від 02.07.2020 р.
 • Кандидат економічних наук, 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); диплом ДК №042765 від 26 червня 2017 р., тема дисертації: «Бухгалтерський облік і внутрішній аудит витрат на утримання та поліпшення основних засобів на вуглевидобувних підприємствах».


Основні навчальні дисципліни, які викладаються:
 • Інформаційна обробка облікових даних;
 • Бухгалтерський облік в бюджетних установах;
 • Управлінський облік;
 • Аудит фінансової звітності;
 • Облік і оподаткування у зарубіжних країнах;
 • Теорія оподаткування та інші.

Іноземна мова: 

Англійська, С1, екзамен APTIS, 2017

23D34788-8C66-4ACD-8B63-831C75132A3E.jpegEA2BF5B6-6211-4EFD-8F76-E22D0338446E.jpeg
Ліцензування спеціальностей, акредитація та започаткування освітніх програм, забезпечення якості вищої освіти:
 • Член робочої групи з підготовки документів на запит експертів під час акредитаційної експертизи ОПП бакалавра "Облік і аудит", 2021 р.;
 • Член робочої групи з підготовки документів на запит експертів під час акредитаційної експертизи ОПП магістра "Облік і аудит", 2020 р.
Підвищення кваліфікації: 

1AF2F749-6B65-4292-B454-4642FDCAF323.jpeg
3E636033-366A-4AA1-832B-6A9813C5EBCD.png

47956FC0-3783-49A0-8A1C-7785C17DD4E0.png
5CD8EF2C-46D2-4F5A-85C6-F70C0F101211.jpeg
 • Вебінар "Інновації комп'ютерної перевірки текстів на плагіат" від партнерської компанії Strike plagiarism, 13.04.2021.
608655D7-9F83-41DF-973C-F89BEA3D7F70.jpeg
A688CC2B-FA2E-4C26-B760-BE6E5BCEF770.jpeg
 • Nexia DK: Вебінар «Складання та подання фінансової звітності у форматі iXBRL» 26 січня 2021 р.
 • Webinar "Помилки дистанційної роботи", SMARTbusiness, 2 липня 2020.
94068B73-E7EC-4D90-9731-FC5842FDDF8C.jpeg E5205A01-19CD-4709-8949-AE2412DA32D5.jpeg 
 • E-конференція "Якість освіти та онлайн навчання: кращі практики Технічного університету Дрездена", НТУ "Дніпровська політехніка", Доктор Хольгер Куссе - професор історії слов'янських мов та мовознавства Інституту славістики Технічного Університету Дрездена; Маріанна Новоселова - наукова співробітниця професури історії слов'янських мов та мовознавства Інституту славістики Технічного Університету Дрездена . Травень 29, 2020.
 • E-meeting "Quality Assurance: Expertise from Vytautas Magnus University", Dnipro University of Technology, Speakers: Dr. Izabela Savickienė  - Head of Study Quality Unit (Filed of expertise - Process, participants and their roles in study quality assurance at VMU); Dr. Virginija Bortkevičienė - Chief Expert of Study Quality Unit (Field of expertise - Student feedback for quality assurance); Dr. Airina Volungevičienė - Director of Innovative Studies Institute (Field of expertise - Online Studies at VMU. Quality assurance through responsive and responsible solutions). May 21, 2020.
D1C39F91-2C58-494A-8419-6D32CBC0BDF7.jpeg
 • Вебінар "Wow-презентації в Microsoft Power Point та Sway", Navigator, 7 травня 2020 р.
 • Вебінар "Microsoft Teams для дистанційного навчання", Учительська платформа, 7 травня 2020 р.
A6E548A3-827F-4A18-8823-7F7D50677315.jpeg

F5D7C999-DB45-4139-A2E5-231DB7354B62.jpeg BCF33E67-6667-4AD7-86DF-4A2780B7FA4C.jpeg  
 • Вебінар "Особливості забезпечення академічної доброчесності в природничих і технічних науках" - Володимир Бахрушин, проект SAIUP, 7 травня 2020 р.
26A92F20-AC6F-43C8-8069-03F203599D4E.jpeg 
51C9C849-BE2A-49E4-A83F-8285B1816C7F.jpeg

82CB1A55-2F2E-4F07-BC0E-7C14387B899C.jpeg

388A978E-2F35-496E-86BF-3A0662B5B8B9.jpeg 64DDE551-DA65-4EFA-B00B-69819999BA4A.jpeg
 • Workshop з користування M.E.Doc - програмного забезпечення для бухгалтерів, компанія "Маяк", 22 жовтня 2019 р., м. Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка".
 • Семінар "Освітнє лідерство" у НТУ "Дніпровська політехніка" (спікер - С.А. Калашнікова) (2019 р.).
Рисунок8.png C783FC16-BEC5-4726-86DE-FC818484EE80.jpeg
Рисунок9.png161014DE-41AF-4492-A709-62CE2A89D3DE.jpeg
 • Захист кандидатської дисертації у 2017 році. 
Рисунок3.png Рисунок4.png

Рисунок7.png Рисунок5.png
972B8A2E-59CF-4752-9995-2A6545C19FF4.jpeg B00E036C-D063-4F75-BAEB-54C52CA1B7F9.jpeg

Рисунок6.pngE7C234EC-826D-459A-9E2F-D7060E78CC24.jpeg

626461DB-8C31-42AD-B0D2-A7B618448C85.jpeg

7401EFBA-9DCE-465A-A2B4-704479F83C06.jpeg


Показники активності (забезпечення освітньої програми "Облік і аудит"):

1. 1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 
 1. Aysalkyn Asanova, Oleksandra Olshanska, Mariia Saiensus, Olga Usatenko, Andrii Makurin, Andrii Sukhostavets, 2022 Digital platform for managing enterprises' business processes in an innovative economy. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 100 July 2022, P 4590-4601. (включено до Scopus, SJR, CiteScore, CrossRef, SCImago, China National Knowledge Infrastructure, Index Copernicus, Google Scholar). (загальний обсяг – 1,06 друк.арк., особисто автора – 0,35 друк. арк.: у статті розглядаються різні підходи до організації та управління бізнес-процесів промислових підприємств, основна діяльність яких значною мірою залежить від експорту-імпорту операції в умовах цифровізації та створення бази системи управління.). http://www.jatit.org/volumes/Vol100No12/26Vol100No12.pdf

 2. Maryna Pashkevych, Liudmyla Bondarenko, Andrii Makurin, Irina Saukh and Olena Toporkova, 2020. Blockchain Technology as an Organization of Accounting and Management in a Modern Enterprise. International Journal of Management (IJM) - Scopus Indexed .Volume:11,Issue:6,Pages:516-528. http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_6/IJM_11_06_045.pdf 
 3. Tarasova, T., Usatenko, O., Makurin, A., Ivanenko, V. & Cherchata, A. (2020). Accounting and features of mathematical modeling of the system to forecast cryptocurrency exchange rate. Accounting, 6(3), P 357 – 364 DOI: 10.5267/j.ac.2020.1.003 http://growingscience.com/ac/Vol6/ac_2020_3.pdf
 4. Макурін А.А. Обліково-аналітичні проблеми на вуглевидобувних підприємствах в умовах євроінтеграції України / Петрук О.М., Макурін А.А. // Науковий журнал Економічний часопис ХХІ №9-10 2015 – с 111 – 115;
 5. Макурін А.А. Удосконалення обліку амортизації основних засобів виробничим методом на гірничодобувних підприємствах / Макурін А.А., Пашкевич М.С. // Науковий журнал Економічний часопис ХХІ № 9-10 2016 – с 95 – 99.
2. 2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 
 1. Макурін А.А. Бухгалтерський облік зносу обладнання для майнингу / А.А. Макурін// Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування : науковий фаховий журнал / редкол. : О. А. Шевчук (головн. ред.) та ін. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2021. – Випуск 7. – С. 97 – 107.
 2. Макурін А.А., Тарасова Т.О. Визначення реальної вартості цифрових активів для цілей бухгалтерського обліку. / А.А. Макурін, Т.О. Тарасова // Мукачівський державний університет. Науковий вісник. Економіка. Том 8, № 1 (2021) С. 9 – 16.
  https://economics-msu.com.ua/uk/article/viznachennya-realnoyi-vartosti-tsifrovikh-aktiviv-dlya-tsiley-bukhgalterskogo-obliku
 3. Макурін А.А., Усатенко О.В. Нормативно – правове регулювання доходів від операцій з криптовалютою / А.А. Макурін, О.В. Усатенко // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство» 34 / 2020 с. 191-196 - НА СТАТТЮ ОТРИМАНО АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО.
photo_2022-06-19_11-47-59.jpg
 1. Макурін А.А. Обліково-нормативне регулювання ринку криптовалюти в Україні. /А.А. Макурін // Науково – практичний журнал «Економічні студії» № 4 (30) – 2020. С. 79 – 83
 2. Макурін А.А. Легалізація криптовалюти та відображення в обліку цифрових активів. Інфраструктура ринку. 2020. № 49. URL: http:/www/market-info.od.ua/49-2020. С. 319 -324
 3. Makurin A. Display of cryptocurrency in accounting. – Economies` Horizons № 3 (14) 2020 P. 13 - 22 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/224794
 4. Макурін А.А. Легалізація криптовалюти та відображення в обліку цифрових активів. Інфраструктура ринку. 2020. № 49. URL: http:/www/market-info.od.ua/49-2020
 5. Макурін А.А. Криптовалютні активи у системі фінансового обліку / Макурін А.А. // Проблеми Економіки 2020. № 3 (45). С 184 – 190. https://www.problecon.com/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_184_189
 6. Макурін А.А., Тарасова Т.О. Облік криптовалюти в розрахунках на підприємстві порівняно з реальними грошовими коштами / Макурін А.А.,Тарасова Т.О. // Науковий журнал Бізнес Інформ № 8 2020 р. – С. 190 – 196. https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_8_0_190_195
 7. Макурін А.А. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах впровадження сучасних інформаційних технологій /А.А. Макурін, // Журнал облік і фінанси № 1 (87) – 2020 год. С 52 - 58. http://www.afj.org.ua/ru/article/723/
 8. Усатенко О. В., Макурін А. А. Ведення бухгалтерського обліку на основі блокчейн для бережливого виробництва. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 322–328. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-322-328 https://www.business-inform.net/article/…
 9. Макурін А.А. Проблеми обліку концесії на вуглевидобувних підприємствах / Макурін А.А. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економіка, управління та адміністрування 2019 (87). С 97 – 101.
 10. Макурін А.А., Усатенко О.В. Взаємодія системи управлінської звітності з прийняття управлінських рішень: причинно-наслідкові зв’язки в обліку стартапів / А.А. Макурін, О.В. Усатенко // Журнал облік і фінанси № 24 (84) – 2019 год. С 54-61.
 11. Макурін А.А. Генезис податкової політики та системи оподаткування в Україні / Макурін А.А., Дріга О.П., // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», частина 1. 2018. – С. 154-157.
 12. Макурін А.А. Формування інформації на підприємстві для прийняття управлінських рішень / Макурін А.А. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 26.2017 частина 2. – С. 125 - 128
 13. Макурін А.А. Використання управлінського обліку корпоративної благодійності для управління на підприємстві / Макурін А.А. // Науковий вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки», випуск №3. 2017 частина 2. – С. 102 – 110.
3. 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

Makurin A. Accounting Aspects of Cryptocurrency Operations Management /A. Makurin// Financial and security policies for sustainable development = Фінансова політика та політика безпеки сталого розвитку: collective monograph / Inna Berzhanir, Mykola Biloshkurskyi, Tetyana Demchenko et al. ; MES Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Department of Finance, Accounting and Economic Security, Public Organisation “Association of Ukrainian Educators and Researchers” ; edited by Maksym Slatvinskyi. – Praha : OKTAN PRINT, 2021. – 160-174 p. DOI number: https://doi.org/10.46489/faspfsd-12
Комплексне використання ресурсного потенціалу вуглевидобувних підприємств Західного Донбасу: монографія / Д.С. Малашкевич, Є.С. Козій, А.А. Макурін, Є.В. Кошеленко// М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: Журфонд, 2021. – 219 с. (робота, за яку присуджено Премію Президента України для молодих вчених 2021).
Методологія бухгалтерського обліку і державного контролю операцій з віртуальними грошовими коштами : монографія / А.А. Макурін. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 439 с. НА МОНОГРАФІЮ ОТРИМАНО АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО.

photo_2022-06-19_11-47-47.jpg
 1. Макурін А.А. Облік та аудит витрат на модернізацію основних засобів вуглевидобувних підприємств: монографія / А.А. Макурін ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2017. – 127 с.
4. 8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
 1. Наукова тема № 0119U103132 «Бухгалтерський облік і державний контроль операцій з віртуальними грошовими коштами в системі розрахунків». Науковий керівник: Макурін А.А. Термін виконання – 09.2019 – 12.2021 рр.
5. 10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
 1. Заступник директора навчально-наукового Інституту економіки з питань побуту у гуртожитку №4.
 2. Заступник завідувача кафедри обліку і аудиту з питань охорони праці та цивільної безпеки.
6. 11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
 1. Макурін А.А. – офіційний опонент по дисертації Ковальчука В.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз иа аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Бухгалтерський облік операцій за договорами концесії» (захист відбувся 30.05.2019 у Житомирському державному технологічному університеті МОН України).
7. 13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
 1. Пашкевич М.С.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») / М.С. Пашкевич, О.В.Усатенко, А.А.Макурін ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 29 с.
 2. Пашкевич М.С.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») / М.С. Пашкевич, О.В.Усатенко, А.А.Макурін ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 29 с.
 3. Управлінський облік: навч. посіб. [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, О.П. Дріга, А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 151 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 16.05.2018). – Назва з екрана.
 4. Облік, аудит та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, М.О. Харченко, А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро. : НТУ «ДП», 2018. – 92 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 16.05.2018). – Назва з екрана.
 5. Теорія оподаткування : навч. посіб. [Електронний ресурс] / А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 70 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 18.09.2018). – Назва з екрана.
 6. Законодавче регулювання бухгалтерського обліку : навч. посіб. [Електронний ресурс] / О. В. Усатенко, А. А. Макурін ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро НТУ «ДП», 2019. – 160 с. - Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 10.04.2019). – Назва з екрана.
8. 18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
 1. З 09.2019 надаються консультаційні послуги з питань обліку та оподаткування ТОВ «Навчальний Центр Автошкола» (https://ucavtoshkola.com.ua/).


Міжнародна активність:

7022EBC7-07EA-4721-BD39-B64ABE0FA099.jpeg
CF85F82B-BCEA-4EDD-8B3F-CE5C412C762D.jpeg
 • Учасник активностей у проекті неформальної освіти для молоді та розвитку потенціалу в сфері молодіжної політики «Shaping the diverse common FUTURE Wide dialogue to create and methodologically support a network for involving migrant youth into civic society» за грантом програми ЄС Erasmus+ (пакет К2) (2018-2020 р.р.). Тематика проекту - соціальна адаптація молодих мігрантів та внутрішньо переміщених осіб у нових демократичних суспільствах. Країни-учасниці: Литовська Республіка, Україна, Грузія, Польща, Італія.
 • Учасник у проекті «Inspired by a dream – responsible for the future: training course for Ukrainian and Lithuanian team of young social entrepreneurs» (2018 р.) за програмою Ради обмінів молоддю України та Литви при Міністерстві молоді та спорту України. Тематика проекту відповідала актуальній темі розвитку соціального підприємництва в українсько-литовському вимірі через підготовку міжкультурної команди молодих соціальних підприємців. Проект було реалізовано разом з Вільнюським технічним університетом ім. Гедемінаса та підтримано Почесним консульством Литовської Республіки у м. Дніпро.
 • Учасник у проекті  «Involving and Embracing Mentalities» (INVOLVEMENT) за програмою ERASMUS + пакет К1 – молодіжний обмін (2017 р.). Тематика проекту відповідала актуальній темі біженців та внутрішньо переміщених осіб внаслідок військових конфліктів. Проект був спрямований на кооперацію між сектором формальної та неформальної освіти задля забезпечення кращої інтеграції молоді, яка вимушена була мігрувати через війни та антитерористичні операції, у новому суспільстві. Проект було реалізовано разом з громадською організацією Литовської республіки «Inseptus» у м. Тракай Литовської Республіки. Країни-учасниці: Литовська Республіка, Україна, Турція, Ірландія, Греція, Вірменія, Італія. Проект підтримано Почесним консульством Литовської Республіки у м. Дніпро.
Рисунок1.pngРисунок2.png
 • Учасник у  проекті «Міжкультурний діалог української та польської молоді у дзеркалі театрального перфомансу» (2017 р.) за програмою Українсько-Польської Ради обмінів молоддю при Міністерстві молоді та спорту України. Тематика проекту відповідала актуальній темі стимулювання соціальної емпатії молоді України та Польщі, формування міжкультурного терпіння та подолання расових упереджень. Проект було реалізовано разом з Ягеллонським університетом (м. Краків, Польща).
C4AE5411-54C1-496F-850A-86B1D6F2FD09.jpeg

4ADFBAD9-759D-45ED-B67B-4C0EC5AE91A9.jpeg


Методичні розробки:
 1. Пашкевич М.С.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») / М.С. Пашкевич, О.В.Усатенко, А.А.Макурін ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 29 с.
 2. Пашкевич М.С.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») / М.С. Пашкевич, О.В.Усатенко, А.А.Макурін ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 29 с.
 3. Управлінський облік: навч. посіб. [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, О.П. Дріга, А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 151 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 16.05.2018). – Назва з екрана.
 4. Облік, аудит та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, М.О. Харченко, А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро. : НТУ «ДП», 2018. – 92 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 16.05.2018). – Назва з екрана.
 5. Теорія оподаткування : навч. посіб. [Електронний ресурс] / А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 70 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 18.09.2018). – Назва з екрана.
 6. Законодавче регулювання бухгалтерського обліку : навч. посіб. [Електронний ресурс] / О. В. Усатенко, А. А. Макурін ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро НТУ «ДП», 2019. – 160 с. - Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 10.04.2019). – Назва з екрана.

Методики викладання:
 • Візуальний супровід занять у вигляді презентацій.
 • Використання на заняттях ресурсів мережі Internet.
 • Перегляд та обговорення відеофільмів з проблематики занять.  
 • Проблемний підхід для досягнення результатів навчання.
 • Технологія "Case-studies".
 • Метод ділових ігор. 
 • Метод конференції та круглого столу.
 • Методика розробки та захисту групових та індивідуальних проектів.
 • On-line проведення та методичний супровід занять на платформі Moodle, Microsoft Teams, Zoom.
 • Методики фасилітації рефлексування учасниками навчального процесу: анкетування, дискусійні групи, private feedback.
 • Індивідуальне консультування.
 • Методи індивідуальної роботи: індивідуальні розрахункові завдання.
 • Форми демонстрації студентами рівня досягнення результатів навчання: усна відповідь, публічний виступ, письмова робота, on-line та письмове тестування, групова взаємодія, індивідуальне та групове розв'язання кейсів та задач.
 • Методи підтримки позанавчальної активності: кураторські години, спільні подорожі та екскурсії, чаювання, талант-фести.  

Наукова активність:
Web of Science Researcher ID - Y-3108-2018 - https://publons.com/researcher/1811644/makurin-andrii/     
Google Scholar profile -  https://scholar.google.com.ua/citations?user=atRjnUIAAAAJ&hl=ru

Експертиза наукових досліджень; консультування підприємств, організацій та установ:
Рисунок2.gif
 • Офіційний опонент кандидатської дисертації Сьомака О.М. «Економічний аналіз діяльності підприємств з видобування корисних копалин та розроблення кар'єрів», спеціальність 08.00.09, Житомир 2021.
 • Офіційний опонент по дисертації Ковальчука В.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз иа аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Бухгалтерський облік операцій за договорами концесії» (захист відбувся 30.05.2019 у Житомирському державному технологічному університеті МОН України).
Державні науково-дослідні роботи:
 1. «Бухгалтерський облік і державний контроль операцій з віртуальними грошовими коштами в системі розрахунків» (№ 0119U103132). Термін виконання – 09.2019 – 12.2021 рр.
 2. «Проблеми обліку і оподаткування в Україні та шляхи їх вирішення» (№ 0117U001140). Термін виконання – 01.01.2017 – 01.12.2021 р.р.
 3. «Розвиток обліку затрат підприємств вугледобувної промисловості в умовах становлення євроінтегрованої економіки України» (№0115V001080). Термін виконання – 01.2015 – 10.2017 р.р.
 4. «Міжнародні економічні відносини країн світу у галузях промисловості» (№ 0115U001081). Термін виконання – 01.01.2017 – 01.12.2021 р.р.
 5. «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств» (№ 011U001082). Термін виконання – 01.2015 – 12.2016 р.р.  
Публікації Scopus або Web of Science Core Collection:
 1. Aysalkyn Asanova, Oleksandra Olshanska, Mariia Saiensus, Olga Usatenko, Andrii Makurin, Andrii Sukhostavets, 2022 Digital platform for managing enterprises' business processes in an innovative economy. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 100 July 2022, P 4590-4601. (включено до Scopus, SJR, CiteScore, CrossRef, SCImago, China National Knowledge Infrastructure, Index Copernicus, Google Scholar). (загальний обсяг – 1,06 друк.арк., особисто автора – 0,35 друк. арк.: у статті розглядаються різні підходи до організації та управління бізнес-процесів промислових підприємств, основна діяльність яких значною мірою залежить від експорту-імпорту операції в умовах цифровізації та створення бази системи управління.). http://www.jatit.org/volumes/Vol100No12/26Vol100No12.pdf
 2. Maryna Pashkevych, Liudmyla Bondarenko, Andrii Makurin, Irina Saukh and Olena Toporkova, 2020. Blockchain Technology as an Organization of Accounting and Management in a Modern Enterprise. International Journal of Management (IJM) - Scopus Indexed .Volume:11,Issue:6,Pages:516-528. http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_6/IJM_11_06_045.pdf  
 3. Tarasova, T., Usatenko, O., Makurin, A., Ivanenko, V. & Cherchata, A. (2020). Accounting and features of mathematical modeling of the system to forecast cryptocurrency exchange rate. Accounting, 6(3), P 357 – 364 DOI: 10.5267/j.ac.2020.1.003 http://growingscience.com/ac/Vol6/ac_2020_3.pdf
 4. Макурін А.А. Обліково-аналітичні проблеми на вуглевидобувних підприємствах в умовах євроінтеграції України / Петрук О.М., Макурін А.А. // Науковий журнал Економічний часопис ХХІ №9-10 2015 – с 111 – 115;
 5. Макурін А.А. Удосконалення обліку амортизації основних засобів виробничим методом на гірничодобувних підприємствах / Макурін А.А., Пашкевич М.С. // Науковий журнал Економічний часопис ХХІ № 9-10 2016 – с 95 – 99.
Монографії:
 1. Makurin A. Accounting Aspects of Cryptocurrency Operations Management /A. Makurin// Financial and security policies for sustainable development = Фінансова політика та політика безпеки сталого розвитку: collective monograph / Inna Berzhanir, Mykola Biloshkurskyi, Tetyana Demchenko et al. ; MES Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Department of Finance, Accounting and Economic Security, Public Organisation “Association of Ukrainian Educators and Researchers” ; edited by Maksym Slatvinskyi. – Praha : OKTAN PRINT, 2021. – 160-174 p. DOI number: https://doi.org/10.46489/faspfsd-12
 1. Комплексне використання ресурсного потенціалу вуглевидобувних підприємств Західного Донбасу: монографія / Д.С. Малашкевич, Є.С. Козій, А.А. Макурін, Є.В. Кошеленко// М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: Журфонд, 2021. – 219 с. (робота, за яку присуджено Премію Президента України для молодих вчених 2021)
C6A4D26D-8C45-4332-A95C-053DD55B02EE.jpeg 4E56F2EA-E64E-4C3E-A5F9-7F0B618013FF.jpeg
 1. Методологія бухгалтерського обліку і державного контролю операцій з віртуальними грошовими коштами : монографія / А.А. Макурін. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 439 с. НА МОНОГРАФІЮ ОТРИМАНО АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО.
photo_2022-06-19_11-47-47.jpg
 1. Макурін А.А. Облік та аудит витрат на модернізацію основних засобів вуглевидобувних підприємств: монографія / А.А. Макурін ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2017. – 127 с.
Публікації у фахових виданнях (більше у профілі Google Scholar):
 1. Макурін А.А. Бухгалтерський облік зносу обладнання для майнингу / А.А. Макурін// Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування : науковий фаховий журнал / редкол. : О. А. Шевчук (головн. ред.) та ін. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2021. – Випуск 7. – С. 97 – 107.
 2. Макурін А.А., Тарасова Т.О. Визначення реальної вартості цифрових активів для цілей бухгалтерського обліку. / А.А. Макурін, Т.О. Тарасова // Мукачівський державний університет. Науковий вісник. Економіка. Том 8, № 1 (2021) С. 9 – 16.
  https://economics-msu.com.ua/uk/article/viznachennya-realnoyi-vartosti-tsifrovikh-aktiviv-dlya-tsiley-bukhgalterskogo-obliku
 3. Макурін А.А., Усатенко О.В. Нормативно – правове регулювання доходів від операцій з криптовалютою / А.А. Макурін, О.В. Усатенко // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство» 34 / 2020 с. 191-196 НА СТАТТЮ ОТРИМАНО АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО.
photo_2022-06-19_11-47-59.jpg
 1. Макурін А.А. Обліково-нормативне регулювання ринку криптовалюти в Україні. /А.А. Макурін // Науково – практичний журнал «Економічні студії» № 4 (30) – 2020. С. 79 – 83
 2. Макурін А.А. Легалізація криптовалюти та відображення в обліку цифрових активів. Інфраструктура ринку. 2020. № 49. URL: http:/www/market-info.od.ua/49-2020. С. 319 -324
 3. Makurin A. Display of cryptocurrency in accounting. – Economies` Horizons № 3 (14) 2020 P. 13 - 22 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/224794
 4. Макурін А.А. Легалізація криптовалюти та відображення в обліку цифрових активів. Інфраструктура ринку. 2020. № 49. URL: http:/www/market-info.od.ua/49-2020
8194260D-EFA4-4EC3-8633-02E039E20286.jpeg
 1. Макурін А.А. Криптовалютні активи у системі фінансового обліку / Макурін А.А. // Проблеми Економіки 2020. № 3 (45). С 184 – 190. https://www.problecon.com/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_184_189
 2. Макурін А.А., Тарасова Т.О. Облік криптовалюти в розрахунках на підприємстві порівняно з реальними грошовими коштами / Макурін А.А.,Тарасова Т.О. // Науковий журнал Бізнес Інформ № 8 2020 р. – С. 190 – 196. https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_8_0_190_195
 3. Макурін А.А. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах впровадження сучасних інформаційних технологій /А.А. Макурін, // Журнал облік і фінанси № 1 (87) – 2020 год. С 52 - 58. http://www.afj.org.ua/ru/article/723/
 4. Усатенко О. В., Макурін А. А. Ведення бухгалтерського обліку на основі блокчейн для бережливого виробництва. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 322–328. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-322-328 https://www.business-inform.net/article/…
 5. Макурін А.А. Основні проблеми відображення господарських операцій з криптовалютою в обліку і оподаткуванні / Макурін А.А. // Вісник ХНАУ. Секція «Економічні науки». -  № 1, Харків. 2019. С. 202 – 208.
 6. Макурін А.А. Удосконалення системи документообігу на вуглевидобувному підприємстві / Макурін А.А. // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпро. 2019. № 3 (67). С. 172 – 180.
 7. Макурін А. А. Теоретичні передумови виникнення криптовалюти / А. А. Макурін // Економічний простір. - 2019. - № 146. - С. 71-81.
 8. Макурін А.А. Визначення правового статусу в Україні та закордоном для сучасних грошових знаків / Макурін А.А. // Проблеми Економіки 2019. № 3 (37). С 202 – 207.
 9. Макурін А.А. Проблеми обліку концесії на вуглевидобувних підприємствах / Макурін А.А. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економіка, управління та адміністрування 2019 (87). С 97 – 101.
 10. Макурін А.А., Усатенко О.В. Взаємодія системи управлінської звітності з прийняття управлінських рішень: причинно-наслідкові зв’язки в обліку стартапів / А.А. Макурін, О.В. Усатенко // Журнал облік і фінанси № 24 (84) – 2019 год. С 54-61.
 11. Макурін А.А. Генезис податкової політики та системи оподаткування в Україні / Макурін А.А., Дріга О.П., // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», частина 1. 2018. – С. 154-157.
 12. Макурін А.А. Формування інформації на підприємстві для прийняття управлінських рішень / Макурін А.А. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 26.2017 частина 2. – С. 125 - 128
 13. Макурін А.А. Використання управлінського обліку корпоративної благодійності для управління на підприємстві / Макурін А.А. // Науковий вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки», випуск №3. 2017 частина 2. – С. 102 – 110.
Конференції (більше у профілі Google Scholar):

Макурін А.А., Макуріна О.А. Основні загрози які впливають на використання криптовалют / А.А. Макурін, О.А. Макуріна // Матеріали XVIII – ої Міжнародної науково-практичної конференції (07 лютого 2022 р., м. Тарту, Естонія, дистанційно) Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку. С. 102-108.

6D17874A-1A55-4503-813E-54B4B9B104B8.jpeg

Макурін А.А. Сучасні інформаційні технології з ведення обліку / А.А. Макурін // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи» (12 листопада 2021 року.; м. Миколаїв). С. 47 – 48

810FA907-6935-40B5-8C47-189CDC3588A1.jpeg

Макурін А.А. Криптовалюта як об’єкт обліку /А.А. Макурін// Розвиток економічної науки в епоху глобальних викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (24 грудня 2021 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2021. – С. 78-81.

5_Макурін Андрій Андрійович.jpg

6C39440D-1D98-47BB-AB6E-CA321D3B62D6.jpeg
 • Макурін А.А. Розвиток цифрової економіки в Україні / А.А. Макурін // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Бержанір І. А. [та ін.]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. – С. 75 – 77.
 • Makurin A.A. Measuring the value of digital assets for accounting purposes / A.A. Makurin// Corporate governance: strategies, processes technology: V International scientific conference (October 22-23, 2021/ Leipzig, Germany). Riga, Latvia: ``Baltija Publishing``, 2021. 94 – 99 pages.
7022EBC7-07EA-4721-BD39-B64ABE0FA099.jpeg
 • Боровик Р.О., Макурін А.А. Особливості формування видатків державних підприємств /Р.О. Боровик, А.А. Макурін// Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VII Міжнародної студентської наукової конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – С. 19 – 20 (публікація зі студентам)
 • Шибаєв О.О., Макурін А.А. Особливості формування доходів державних підприємств /О.О. Шибаєв, А.А. Макурін// Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VII Міжнародної студентської наукової конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – С. 128 – 129. (публікація зі студентам)
 • Makurin A.A. Classification of virtual assets as objects of accounting /A.A. Makurin // Розвиток регіональної фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Київ, 13 лютого 2021 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2021. – C 87 – 92.
Макурін Андрій .png
 • Makurin A.A. Cryptocurrency as an object in accounting / А.А. Makurin // Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, strategies, technologies: International scientific conference (January 22-23, 2021. Kielce, Poland). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P 225 – 229.
CF85F82B-BCEA-4EDD-8B3F-CE5C412C762D.jpeg C68CCC53-921E-49A3-A66C-1E7C71225D0E.jpeg
 1. Макурін А. А. Операції з криптоактивами на підприємстві / Макурін А.А. // Механізм забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., 23 квітня 2020 року; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х.:ХДУХТ, 2020. – 277 с., С 170 – 172.
 2. Макурін А. А Ведення обліку на основі технології блокчейн / Макурін А.А. // Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково – практичної конференції (Полтава, 5 березня 2020 р.) у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020 Ч 3. 63 с. С 22 – 25.
62A2FEAA-E0DB-4F01-9140-2920D768FB23.jpeg 4C5C3032-01F5-4A02-9E01-F48960276111.jpeg
 1. Макурін А. А. Аналіз правового статусу віртуальних грошей в Україні /Макурін А.А. // Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. 480 с. С 50 – 54.
 2. Makurin A. A. Virtual money as a challenge to the accounting system / Makurin A.A. // Фінансові механізми сталого розвитку України II Міжнародна науково – практична конференція (18 жовтня 2019 р.) Харків ХДУХТ С. 101 – 105.
 3. Макурін А. А. Криптовалюта як фінансова інновація / Макурін А.А.// Міжнародна наукова конференція «Розвиток інтегрованої звітності підприємств» (4-5 жовтня 2019 року) м. Житомир С. 113 – 115.
 4. Макурін А.А. Облік концесії на вугільних шахтах /Макурін А.А. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 10 травня 2019 року. Рівне: НУВГП, 2019. 427 с., С 202 – 205.
 5. Макурін А.А. Засади впровадження екологічного обліку на підприємстві / Макурін А.А. // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 206-209.
 6. Makurin A.A. Tax policy of Ukraine / Makurin A.A. // Proceedings of XXIV Intarnationalscientific conference “XXI centuty science. From theory to practice”. Morrisville, Lulu Press., 2018. 136 p – P 17-20.
 7. Макурін А.А. Система обліку на підприємствах малого бізнесу / Макурін А.А. Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів: тези виступів II Міжнар. Наук. конф. – Ужгород: 5 жовтня 2018. – 370 с., стр. 97-100.
 8. Макурін А.А. Проблеми податкового регулювання на малих підприємствах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові ті інстуціональні аспекти». – К.: Національний Авіаційний університет, 2018. – 377 с., С. 234-236.
 9. Makurin A.A. Waste Recycling and lean accounting / Makurin A.A. // Innovative potential of socio-economic systems: The challenges of the global world., 28 december, 2018.- 156. P 121-124.
 10. Макурін А.А. Роль інформації в сучасному управлінському середовищі на підприємстві  / Макурін А.А. // Удосконалення обліку, контролю, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці : тези виступів Міжнар. Наук. конф. – Ужгород: 18-19 квітня  2018. – 468 с., стр. 221-223.
28DE2737-7D0F-4936-8E87-324C953A0F66.jpeg


Наукова робота студентів під керівництвом викладача (більше у профілі Google Scholar):
  1. Могила А.А. Облік витрат на утримання та поліпшення основних засобів / Могила А.А. // Міжнародне економічне співробітництво: механізми та стратегії розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21 листопада 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – С 164 -166. 
  2. Пономаренко С.В. Сутність інформації в обліку для складання фінансової звітності / Пономаренко С.В. // Міжнародне економічне співробітництво: механізми та стратегії розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21 листопада 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – С 181 – 185. 

  Інша активність: 
  1. Відкрита лекція (Teams) з дисципліни "Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності" на тему "Облік та оподаткування фінансових інвестицій" для груп 071-18-1, 071-18ск-1 (бакалаври, 2 курс, денна форма, програма "Облік і аудит"), 20.05.2020.
  2. Представник молодих вчених фінансово-економічного факультету у Раді молодих вчених НТУ "Дніпровська політехніка", з 2020 р.
  3. Учасник проєкту "Dniprotech Public Communication" для розвитку у студентів та викладачів soft skills у напрямі "комунікації", який складається з циклу інтерактивних зустрічей з лідерами медіа-сфери (2020 р.). 
  4. Член Науково-методичної комісії спеціальності 071 "Облік і оподаткування" у НТУ "Дніпровська політехніка".
  5. Член Екзаменаційної комісії за спеціальністю «Облік і оподаткування» НТУ "Дніпровська політехніка" з оцінювання робіт здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр, з 2019 р.
  6. Учасник Балу НТУ "Дніпровська політехніка" 2009, 2010, 2019 р.р.
  7. Представник кафедри обліку і аудиту у складі технічного персоналу приймальної комісії НТУ "Дніпровська політехніка" 2016-2018 р.р. 

  Визнання:
  • Лавреат Премії Президента України для молодих вчених 2021 згідно Указу Президента України №659/2021 Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2021 року на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки https://www.president.gov.ua/documents/6592021-40985
  IMG_3044.jpgIMG_3052.jpgIMG_3058.jpgIMG_3055.jpg

  B5D8546F-6ED1-4F63-A8B8-A3770E4750AA.jpeg 783DBA00-20EF-4BFC-B1BC-DCB8C9B55FB7.jpeg
  Контакти:

  Facebook - Андрей Макурин

  Соцмережі посилання викладачі.jpg
  © 2006-2022 Інформація про сайт