Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Слайд6.JPG

Гресь Наталія Леонідівна (штатний працівник), стаж науково-педагогічної діяльності 38 років. 
 


Посада: 
 1. Доцент кафедри обліку і аудиту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
 2. Заступник завідувача кафедри з наукової роботи та зв'язків з роботодавцями з 2014 р.
 3. Куратор студентських груп.


Освіта:
 1. Харківський інститут громадського харчування, 1992р., спеціальність «Автоматизація обробки обліково-аналітичної інформації (в торгівлі та громадському харчуванні)», економіст-бухгалтер, ДВП№009551 від 10.06.1992.


Науковий ступінь, вчене звання:
 1. Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; диплом ДК №061277 від 6 жовтня 2010 р., тема дисертації: «Організаційно-методичні засади виробничої практики майбутніх фахівців обліково-економічного профілю»;
 2. Доцент кафедри обліку і аудиту, диплом 12ДЦ №032519 від 26 жовтня 2012 р.


Основні навчальні дисципліни, які викладаються:
 1. Бухгалтерський облік в галузях економічної діяльності;
 2. Фінансовий облік;
 3. Облік і звітність в оподаткуванні;
 4. Фінансовий облік 2;
 5. Сцдово-бухгалтерська експертиза;
 6. Організація бухгалтерського обліку та інші.


Іноземна мова:  
 1. Англійська на рівні читання та перекладу фахової літератури. 

Ліцензування спеціальностей, акредитація та започаткування освітніх програм, забезпечення якості вищої освіти:
 • Член робочої групи з підготовки відомостей про самооцінювання під час акредитаційної експертизи ОПП бакалавра "Облік і аудит", 2021 р.;
 • Член робочої групи з підготовки документів на запит експертів під час акредитаційної експертизи ОПП бакалавра "Облік і аудит", 2020 р.;
 • Член робочої групи з підготовки документів на запит експертів під час акредитаційної експертизи ОПП магістра "Облік і аудит", 2020 р.
Підвищення кваліфікації:

Сертифікат_тренінг_33.jpg
 • 24.05.2022 відвідала вебінар "Як вести бізнес в умовах війни: податки, працівники відшкодування збитків", який проводила  команда LIGA ZAKON. 

 1. Податкове законодавство в умовах війни (ЄП: порядок переходу, подання звітності, відповідальність; ПДВ: ставки, подання звітності, відповідальність;ФОП: порядок реєстрації, виїзд за кордон, подання звітності);

 2. Трудові відносини в умовах війни (зупинення роботи підприємства: простій, призупинення дії трудового договору, відпустка без збереження заробітної плати; звільнення працівників: спрощений порядок, кадрова документація, розрахунок; бронювання працівників: порядок та умови; інші зміни трудового законодавства: вихідні дні, робочий час та ін.);

 3. Відшкодування збитків та форс-мажор (відшкодування збитків: порядок фіксації, податкові наслідки, страхування; форс-мажор у договірних відносинах: повідомлення контрагента та судова практика).

6FC63980-D937-4582-946A-F508F0CB58F1.jpeg
 • Участь у Дніпровському економічному форумі 18-19 листопада, 2021 року. DEF 2021.
4BB52AFA-0C58-460D-9751-4DB14ADEE70F.jpeg
C545F4B6-68A2-4FAA-98AC-4EF12893BF79.jpeg
 • Онлайн-консультація з фахівцями Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області з питань МСБ: на які перевірки діє мораторій, а які перевірки поновлено. План перевірок. Нові методрекомендації від ДПС по проведенню перевірок бізнесу: коли підприємство опиняється в зоні ризику? Запити, повідомлення, допуск до перевірки. Карантинні обмеження податкових перевірок: випадки, практичні поради. Перевірки в сфері ЗЕД. Нарахування пені. За який період можуть перевірити підприємство з урахуванням зупинення строків давності на період карантину. Застосування РРО, актуальні обмеження. Хто може працювати без РРО. Перевірки виконання вимог закону про фінмоніторинг при проведенні грошових переказів. Обмеження по сумам, поглиблена перевірка ризикованих операцій. Чи треба турбуватись контрагентам ризикованого підприємства? 4.06.21.
 • Вебінар "Підвищення рівня управління якістю: Нові стандарти управління якістю", який проводив МФБ (IFAC) разом з Центром реформ фінансової звітності Світового Банку (CFRR), 02.06.21.
 • Вебінар "Інновації комп'ютерної перевірки текстів на плагіат" від партнерської компанії Strike plagiarism, 13.04.2021.
 • Відвідання зі студентами ОПП "Облік і аудит" гостьової лекції д.пед.н., проф. Марії Теловатої (Національна академії статистики, обліку та аудиту) та д.е.н., проф. Марини Дубініної (Миколаївський національний аграрний університет) на тему "Інвентаризація майна і коштів підприєства", 12.04.2021.
ECFB430B-AA4C-4DFD-9B67-7FD2EA477117.jpeg
 • E-конференція "Якість освіти та онлайн навчання: кращі практики Технічного університету Дрездена", НТУ "Дніпровська політехніка", Доктор Хольгер Куссе - професор історії слов'янських мов та мовознавства Інституту славістики Технічного Університету Дрездена; Маріанна Новоселова - наукова співробітниця професури історії слов'янських мов та мовознавства Інституту славістики Технічного Університету Дрездена . Травень 29, 2020.
F0BBBF4A-D409-4D86-B553-A1F62141EDDE.jpeg 
D1C39F91-2C58-494A-8419-6D32CBC0BDF7.jpeg
 1. Вебінар "Особливості забезпечення академічної доброчесності в природничих і технічних науках" - Володимир Бахрушин, проект SAIUP, 7 травня 2020 р.
 2. Відкрите засідання групи експертів з питань фінансового моніторінгу в Україні, Комітет підтримки малого та середнього бізнесу Дніпропетровської торгово-промислової палати, м. Дніпро, 20 лютого 2020 р. 
 3. Освітній лекторій для викладачів профільних дисциплін ЗВО від експертів Національного банку України в рамках інформаційних днів Національного банку України у м. Дніпро, 13 лютого 2020 р.
B390F74C-43B5-45FC-AB1F-4756353F03D0.jpeg
 1. Он-лайн курс "Академічна доброчесність в університеті" (розроблений НаУКМА-онлайн та ГО ЕлібУКР за підтримки фонду "Відродження") 27 січня 2020 року. 
1376D0B7-2288-4C0C-90D1-EC99E9EAEC39.jpeg
 1. Workshop з користування M.E.Doc - програмного забезпечення для бухгалтерів, компанія "Маяк", 22 жовтня 2019 р., м. Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка".
 2. Університет митної справи та фінансів, кафедра обліку, аудиту, аналізу та оподаткування, тема «Оподаткування в Україні: наукові та педагогічні аспекти», довідка про підвищення кваліфікації з 02.10 по 18.11.17, Довідка №21/160, видана 22.11.2017 р.
DA70AD65-8427-4215-AB24-CCC038A57D25.jpeg 419E4AF1-024F-4F17-B0B9-A6D45E353181.jpeg


Показники активності (забезпечення освітньої програми "Облік і аудит"):

1. 1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
 • Гресь Н.Л. Обліково-правові аспекти іпотечного кредитування фізичних осіб в іноземній валюті / Н.Л. Гресь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2(164). – С. 308-321.
2. 2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
 1. Гресь Н.Л. Добові витрати працівників бюджетних установ в іноземній валюті: колізія норм права / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ // Юридична Україна. – 2015. – № 7-8(151-152). – С. 71–77.
 2. Гресь Н.Л. Правові колізії сучасного стипендиального забезпечення: manifestum non eget probatione / Н.Л. Гресь // Вища школа. – 2017. – № 1. – С. 7–19.
 3. Гресь Н.Л. Актуальні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами / Н.Л. Гресь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. –№ 10. – С. 41–47.
 4. Гресь Н.Л. Проверка конечного сальдо на активно-пассивном счете бухгалтерского учета / Н.Л. Гресь // Аудит. – 2017 (февраль). – С. 24–26.
 5. Гресь Н.Л. Конституційне право людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ // Юридична Україна. – 2017. – № 1. – С. 4–12.
 6. Гресь Н.Л. Сучасні обліково-правові аспекти розрахунків з підзвітними особами / Н.Л. Гресь //  Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. –№ 4. – С. 30-40.
 7. Gres N. Accounting and Legal Aspects of Military Fee Administration / N. Gres // Облік і фінанси. – 2017. – № 2(76)'. – С. 6–12.
 8. Gres N. Value added tax: certain features of  its administration in Ukraine  / N. Gres // Accounting and Finance. – 2017. – № 4(78). – С. 98–106.
 9. Гресь Н.Л. Інвентарний номер основного засобу: порядок присвоєння та використання / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ //  Облік і фінанси. – 2018. – № 1(79)'. – С. 39–44.
 10. Гресь Н.Л.  Обліково-правові аспекти відкриття карткового поточного рахунка фізичній особі для власних потреб / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ, А.О. Клеймьонова //  Ефективна економіка. – 2018. – № 2. – http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2018. (публікація зі студентом).
 11. Гресь Н.Л. Інвентарний номер основного засобу: порядок присвоєння та використання / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ //  Облік і фінанси. – 2018. – № 1(79)'. – С. 39–44.
 12. Гресь Н.Л.  Обліково-правові аспекти відкриття карткового поточного рахунка фізичній особі для власних потреб / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ, А.О. Клеймьонова //  Ефективна економіка. – 2018. – № 2. – http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2018.
 13. Недоступ К.К., Гресь Н.Л. Туристичний збір: обліково-економічні та правові аспекти справляння. Наукові праці НДФІ.2019. № 4. URL: http://npndfi.org.ua/?page_id=17&mode=view&lang=uk&year=2019&issueno=4.
 14. Гресь Н.Л. Активно-пасивні рахунки бухгалтерського обліку: деякі теоретичні та практичні аспекти ведення. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2020. № 6. Т. 2. С. 4–13.
3. 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
 1. Фінансовий облік. Практикум : навч.  посіб. / Н.Л. Гресь;  М-во освіти і науки України,  Нац. техн. ун-т   «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 304 с.

  Посібник містить матеріали навчально-методичного забезпечення дисциплін «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ», зокрема зміст практичних занять, перелік питань для підсумкового контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Завдання для  практичних робіт студентів супроводжуються методичними рекомендаціями і списком джерел нормативної бази їх виконання, питаннями для актуалізації опорних знань студентів та перевірки якості засвоєного  ними  матеріалу. Навчальну інформацію доповнено завданнями для самостійної роботи.

НатальяГресь_обложка_5.jpg
 1. Організаційно-процесуальні основи судово-економічної експертизи : навч. посібник. для студ. спеціальності 071 Облік і оподаткування/   Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ; М-во освіти і науки України, Нац. техн.   ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 155 с.
 2. Гресь Н.Л. Облік і звітність в оподаткуванні / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ / за заг. ред. проф. М.Т. Теловотаї ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 152 с. 
 3. Гресь Н.Л. Економіко-правові аспекти застосування ПДВ в Україні / Н.Л. Гресь // Облік,аналіз та аудит в контексті Європейської інтеграції України: монографія / за заг. ред. М.С. Пашкевич ; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. С. 244–252.
8A491629-F214-42EA-B29F-CFFB097FC176.png   
26428E08-1E21-4313-8693-98047B4F56AA.jpegB5E9B0FF-1ECA-4F58-A284-2F69C7039541.jpeg

DC74F489-6196-45E4-9BD1-875B68DF3D4F.jpeg23824018-B549-4C41-B0C4-69CACFCEFA90.jpeg 

4. 8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
 1. Наукова тема № 0119U103737 «Актуальні обліково-правові аспекти обліку та оподаткування». Відповідальний виконавець: Гресь Н.Л. Термін виконання – 01.01.2020 – 30.12.2022 рр.
5. 10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
 1. Застпуник завідувача кафедри обліку і аудиту з наукової роботи та зв’язків з роботодавцями.

6. 13) наявність виданих навчально-методичних посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

 1. Програма виробничої та передатестаційної практики для магістрів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» (освітньо-професійна підготовка) / Є.А. Коровяка, Н.Л. Гресь, А.О. Ігнатов; НТУ «Дніпровська політехніка». – Д., : НТУ «ДП», 2019. – 26 с. (Затверджено до видання редакційною радою НТУ «Дніпровська політехніка», протокол № 7 від 05.07.2019 р.).
 2. Учебно-ознакомительная практика соискателей высшего образования в сфере бухгалтерского учета : учеб.-метод. пос. / Н.Л. Гресь ; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. - Д. : НГУ, 2015. - 125 с.
 3. Гресь Н. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування / Н. Гресь // Фінанси: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: навч.-метод. посіб. (Гриф МОН України) /Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навч.-метод. центр  «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – С. 421-444.
 4. Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності «Облік і аудит»: навч. метод. посіб. (Гриф МОН України)/ Н.Л. Гресь.  – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 112 с.
7. 14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу
 1. Керівництво студентом групи ОА-15-1 (Євгеній Юрійович Мороз) спеціальності 071 «Облік та оподаткування», який зайняв 1 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування» у НТУ «Дніпровська політехніка» у березні 2018 р.
152E9D24-455A-409F-A7A1-A08D15D94ACD.jpeg
 1. Керівництво студентом групи 071-18м-1 (Євгеній Юрійович Мороз) спеціальності 071 «Облік та оподаткування», який зайняв 1 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування» у НТУ «Дніпровська політехніка» у березні 2019 р.
9E37A501-3816-445D-8567-886E0992434E.jpeg 336662F8-CBA4-4D43-B18B-762C4824027E.jpeg
8. 18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років
 1. Благодійна організація "Благодійний фонд "КІД ЛАЙФ" (Код ЄДРПОУ 42687650; 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Шевченківський район, вул. Червона, б. 21 Г, офіс 516).  З грудня 2018 р. консультування з організації та ведення бухгалтерського обліку, заповнення та здачі контролюючому органу звітності


Міжнародна активність: 
 


Методичні розробки:
 1. Фінансовий облік. Практикум : навч.  посіб. / Н.Л. Гресь;  М-во освіти і науки України,  Нац. техн. ун-т   «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 304 с.
 2. Організаційно-процесуальні основи судово-економічної експертизи : навч. посібник. для студ. спеціальності 071 Облік і оподаткування/   Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ; М-во освіти і науки України, Нац. техн.   ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 155 с.
 3. Програма виробничої та передатестаційної практики для магістрів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» (освітньо-професійна підготовка) / Є.А. Коровяка, Н.Л. Гресь, А.О. Ігнатов; НТУ «Дніпровська політехніка». – Д., : НТУ «ДП», 2019. – 26 с. (Затверджено до видання редакційною радою НТУ «Дніпровська політехніка», протокол № 7 від 05.07.2019 р.).
 4. Гресь Н.Л. Облік і звітність в оподаткуванні / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ / за заг. ред. проф. М.Т. Теловотаї ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 152 с. 
 5. Гресь Н.Л. Економіко-правові аспекти застосування ПДВ в Україні / Н.Л. Гресь // Облік,аналіз та аудит в контексті Європейської інтеграції України: монографія / за заг. ред. М.С. Пашкевич ; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. С. 244–252.
 6. Учебно-ознакомительная практика соискателей высшего образования в сфере бухгалтерского учета : учеб.-метод. пос. / Н.Л. Гресь ; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. - Д. : НГУ, 2015. - 125 с.
 7. Гресь Н. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування / Н. Гресь // Фінанси: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: навч.-метод. посіб. (Гриф МОН України) /Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навч.-метод. центр  «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – С. 421-444.
 8. Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності «Облік і аудит»: навч. метод. посіб. (Гриф МОН України)/ Н.Л. Гресь.  – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 112 с.


Методики викладання:
 • Проблемний підхід для досягнення результатів навчання.
 • Метод роботи з первинною документацією.
 • Заповнення бланків первинних документів.
 • Методика розв'язання наскрізного завдання протягом курсу.
 • On-line проведення та методичний супровід занять на платформі Moodle, Microsoft Teams, Zoom.
 • Лекція з елементами інтерактивної взаємодії.
 • Методики фасилітації рефлексування учасниками навчального процесу: анкетування, дискусійні групи, private feedback.
 • Індивідуальне консультування.
 • Методи індивідуальної роботи: індивідуальні розрахункові завдання, написання статей.
 • Форми демонстрації студентами рівня досягнення результатів навчання: усна відповідь, публічний виступ, письмова робота, on-line та письмове тестування, групова взаємодія, індивідуальне та групове розв'язання кейсів та задач.
 • Методи підтримки позанавчальної активності: кураторські години, спільні подорожі та екскурсії, чаювання, талант-фести.  


Наукова активність:

Web of Science Researcher ID - B-3177-2019 - https://publons.com/researcher/1797749// 
Google Scholar profile - https://scholar.google.ru/citations?user=oh54x2AAAAAJ&hl=ru&oi=ao 

Державні науково-дослідні роботи:
 • «Актуальні обліково-правові аспекти обліку та оподаткування» ( № 0119U103737). Термін виконання – 01.01.2020 – 30.12.2022 рр.
 • «Проблеми обліку і оподаткування в Україні та шляхи їх вирішення» (№ 0117U001140). Термін виконання – 01.01.2017 – 01.12.2021 р.р.
 • «Міжнародні економічні відносини країн світу у галузях промисловості» (№ 0115U001081). Термін виконання – 01.01.2017 – 01.12.2021 р.р.
  Публікації Scopus або Web of Science Core Collection:
  1. Гресь Н.Л. Обліково-правові аспекти іпотечного кредитування фізичних осіб в іноземній валюті / Н.Л. Гресь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2(164). – С. 308-321.
  Публікації у фахових виданнях (більше у профілі Google Scholar):
  1. Гресь Н.Л. Добові витрати працівників бюджетних установ в іноземній валюті: колізія норм права / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ // Юридична Україна. – 2015. – № 7-8(151-152). – С. 71–77.
  2. Гресь Н.Л. Правові колізії сучасного стипендиального забезпечення: manifestum non eget probatione / Н.Л. Гресь // Вища школа. – 2017. – № 1. – С. 7–19.
  3. Гресь Н.Л. Актуальні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами / Н.Л. Гресь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. –№ 10. – С. 41–47.
  4. Гресь Н.Л. Проверка конечного сальдо на активно-пассивном счете бухгалтерского учета / Н.Л. Гресь // Аудит. – 2017 (февраль). – С. 24–26.
  5. Гресь Н.Л. Конституційне право людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ // Юридична Україна. – 2017. – № 1. – С. 4–12.
  6. Гресь Н.Л. Сучасні обліково-правові аспекти розрахунків з підзвітними особами / Н.Л. Гресь //  Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. –№ 4. – С. 30-40.
  7. Gres N. Accounting and Legal Aspects of Military Fee Administration / N. Gres // Облік і фінанси. – 2017. – № 2(76)'. – С. 6–12.
  8. Gres N. Value added tax: certain features of  its administration in Ukraine  / N. Gres // Accounting and Finance. – 2017. – № 4(78). – С. 98–106.
  9. Гресь Н.Л. Інвентарний номер основного засобу: порядок присвоєння та використання / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ //  Облік і фінанси. – 2018. – № 1(79)'. – С. 39–44.
  10. Гресь Н.Л.  Обліково-правові аспекти відкриття карткового поточного рахунка фізичній особі для власних потреб / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ, А.О. Клеймьонова //  Ефективна економіка. – 2018. – № 2. – http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2018(публікація зі студентом).
  11. Гресь Н.Л. Інвентарний номер основного засобу: порядок присвоєння та використання / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ //  Облік і фінанси. – 2018. – № 1(79)'. – С. 39–44.
  12. Гресь Н.Л.  Обліково-правові аспекти відкриття карткового поточного рахунка фізичній особі для власних потреб / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ, А.О. Клеймьонова //  Ефективна економіка. – 2018. – № 2. – http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2018.
  13. Недоступ К.К., Гресь Н.Л. Туристичний збір: обліково-економічні та правові аспекти справляння. Наукові праці НДФІ.2019. № 4. URL: http://npndfi.org.ua/?page_id=17&mode=view&lang=uk&year=2019&issueno=4.
  14. Гресь Н.Л. Активно-пасивні рахунки бухгалтерського обліку: деякі теоретичні та практичні аспекти ведення. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2020. № 6. Т. 2. С. 4–13.
  Конференції (більше у профілі Google Scholar):
  1. Пригожа Г.В., Гресь Н.Л., Актуальні аспекти оподаткування платника єдиного податку першої–третьої групи. Економіка, облік, фінанси та право: концептуальні та практичні аспекти розвитку:  матер. міжнар. наук.-практ. конф.  (3 груд. 2021 р.). Полтава. С. 44–45. (публікація зі студентом)
  C8B64250-5DFB-459D-9258-E572812DAB2C.jpeg
  1. Гресь Н.Л.  Щодо обліку розрахунків з підзвітними особами // ХІХ Всеукраїнська наукова конференція  «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (Київ, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 26 березня 2021 р.).

  2. Гресь Н. Л., Макобок К. В. Щодо офіційного визначення поняття «податок на додану вартість». Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : VІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 27 листопада 2020 р.) : тези доповідей. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. 128 с. С. 80–82. (публікація зі студентом).

  3. Гресь Н. Л., Матвеєва А. В. Щодо ведення позабалансового обліку орендованих основних засобів. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : VІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 27 листопада 2020 р.) : тези доповідей. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. 128 с. С. 17–18. (публікація зі студентом).

  4. Гресь Н.Л., Гусак С.Ю. Щодо облікового статусу окремих підзвітних осіб. Розвиток   наукової   думки   постіндустріального  суспільства: сучасний дискурс: матеріали міжнародної наукової  конференції  (Т. 1), 13 лист.,  2020 р. Миколаїв, Україна: МЦНД. С.106–107. (публікація зі студентом).
  5. Гресь Н.Л. Щодо розрахунків з підзвітними особами / Н.Л. Гресь // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії і практики: ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 11травня 2017 р., Полтава ; М-во освіти і науки України, ПУЕТ – Полтава: ПУЕТ, 2017. – Режим доступу: http://bovup-poltava.forumotion.me/t22-topic.
  6. Гресь Н.Л. Арифметична перевірка розгорнутого сальдо бухгалтерського рахунка / Н.Л. Гресь // Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф. (24 листопада 2017 р. ; м. Київ) / Відпов. за вип. Ю. С. Бездушна. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. – С. 32–34
  7. Гресь Н.Л. Деякі аспекти справляння єдиного внеску на загальнообов´язкове державне соціальне страхування / Гресь Н.Л., Сластнікова Я.Ю. // Materials of the XII International scientific and practical conference, «Science without borders», – 2016. Volume 3. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – С. 63–65. (публікація зі студентом).
  8. Гресь Н.Л. Структура заняття на виробничій практиці / Н.Л. Гресь, Т.О. Первякова //Materials of the XII International scientific and practical conference, Cutting-edge science – 2016 , april 30 – may 7, 2016. Volume 4. Pedagogical science. Sheffield. Science and education LTD – С. 78–80. (публікація зі студентом).
  9. Гресь Н.Л., Гавриленко В.В. Щодо оподаткування заробітної плати найманих працівників Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką – 2016» Volume 2. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – str. 42–44. (публікація зі студентом).
  10. Гресь Н.Л. Вимоги до бази виробничої практики майбутніх фахівців обліково-економічного профілю / Гресь Н.Л., Буханіст Н.В., Шатунова М.В. // Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», – 2016. Том 9. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 98–100. (публікація зі студентом).
  11. Гресь Н.Л. Класифікація товарних втрат підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами / Гресь Н.Л., Олійниченко М.В.  // Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», – 2016. Том 3. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД –С. 52–56. (публікація зі студентом).
  12. Гресь Н.Л. Дидактическая характеристика учебно-ознакомительной практики будущих специалистов учетно-економического профиля / Гресь Н.Л., Веретельник О.О., Шлега Д.Ю. // Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», – 2016. Том 13. Педагогически науки. География и геология. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД –С. 12–14. (публікація зі студентом).
  13. Гресь Н.Л. Облікові аспекти стипендіального забезпечення студентів в контексті чинного закону «Про вищу освіту / Гресь Н.Л., Кутьіна М.О. // Проблеми та перспективи обліку, контролю та оподаткування: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 22–24 листопада 2016 р., м. Дніпро / ред.. кол. : М.С. Пашкевич; [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. Гірн. Ун-т. – Дніпро : НГУ, 2016. – С. 25–28. (публікація зі студентом).
  14. Гресь Н.Л., Тупічак Н.В. Щодо методичного забезпечення виробничої практики майбутніх фахівців обліково-економічного профілю / Н.Л. Гресь, Н.В. Тупічак // Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2017 : Materiàly XІІІ Mezinàrodni vědecko-praktickà konference (22–30 listopadu 2017 roku – Valume 6. Ekonomické vědy : Praha. Pablishing House «Education and Science» –  S. 16–18. (публікація зі студентом).
  15. Шляхтун Г.Г. Документування списання матеріалів, використаних у виробництві / Г.Г. Шляхтун,  Н.Л. Гресь // Fundamental and applied science – 2017 : Materials of the XІІІ international scientific and practical conference (30 oktober – 7 november) 2017  – Valume 4. Sрeffield. Science and education LTD – p. 41–43. (публікація зі студентом).
  16. Шляхтун О.Г. До питання обліку амортизації основних засобів / О.Г. Шляхтун,  Н.Л. Гресь // Fundamental and applied science – 2017 : Materials of the XІІІ international scientific and practical conference (30 oktober – 7 november) 2017  – Valume 4. Sрeffield. Science and education LTD – p. 44–47. (публікація зі студентом).
  17. Гресь Н.Л. До питання присвоєння основному засобу інвентарного номера / Гресь Н.Л., Олефірова // Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti -2018», Vol. 4 : Praha. Publishing House «Education and Science» – S. 49-53. (публікація зі студентом).
  18. Гресь Н. Л. Щодо документального оформлення відкриття корткового поточного рахунка фізичній особі для власних потреб / Гресь Н. Л. Василенко Л.С., Пріщенко А.І. // Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti -2018», Vol. 4 : Praha. Publishing House «Education and Science» –S. 54-57. (публікація зі студентом).
  19. Гресь Н.Л До питання ефективності ПДВ / Гресь Н.Л., Близнюк А.В. // Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti -2018», Vol. 4 : Praha. Publishing House «Education and Science» – S. 58–60. (публікація зі студентом).
  20. Гресь Н.Л., Прокоф'єва А.В., Білошапкін Н.О. Щодо обліку робочого часу науково-педагогічних працівників // Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2018: мateriaɬy XIV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07–15 listopada 2018 roku. – Vol. 3 Ekonomiczne nauki. – Przemyśl: Nauka I studia –S. 71–73. (публікація зі студентом).
  21. Гресь Н.Л., Карпінська К.В., Понікаревич І.В. Поняття «одинока матір» та «одинокий батько» для застосування податкової соціальної пільги: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія та практика управління розвитком економіки» (10 жовтня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. 480 с. – С. 29–32. (публікація зі студентом).
  22. Гресь Н.Л., Божок Т.М., Світличенко К.П. Актуальний обліково-правовий аспект повернення підзвітною особою залишку грошового авансу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія та практика управління розвитком економіки» (10 жовтня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. 480 с. – С. 27–29. (публікація зі студентом).
  23. Гресь Н.Л., Бутилкін Ю.Ю. Інвентарний номер основного засобу.  Сучасна наука: проблеми і перспективи (частина І): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 29-30 жовтня 2019 року. – Київ : МЦНіД, 2019. – 64 с. C. 18-19. (публікація зі студентом).
  24. Гесь Н.Л., Шаблинська Є.І. Позабалансовий облік орендованих основних засобів. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 9. 59 с. C. 37–38.
   (публікація зі студентом).
  25. Гресь Н.Л., Хоменко В. Актуальні аспекти заповнення книги обліку розрахункових операцій. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 4. С. 18–20. (публікація зі студентом).
  Наукова робота студентів під керівництвом викладача (більше у профілі Google Scholar):
  1. Луць В.В. Актуальні аспекти заповнення податкової накладної. Сучасна наука: проблеми та перспективи: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 січ. 2022 р., Київ).   Київ: МЦНіД, 2022. C. 19. (науковий керівник доц. Гресь Н.Л.).
  3B0909DB-A5FE-459C-A953-E569E9A3E4F2.jpeg
  1. Тітова Є.І. (студентка ІІІ курсу групи 071-18-1)  Поняття "одинока матір", "одинокий батько": застосування у сфері оподаткування ПДФО // ХІХ Всеукраїнська студентська конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (Київ, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 24 березня 2021 р.).
  2. Горгуль А.С. (студентка ІІІ курсу групи 071-18-1)  Аналітичний облік орендованих основних засобів // ХІХ Всеукраїнська студентська конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (Київ, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 24 березня 2021 р.).
  3. Манукян Ж.С. (студентка ІІ курсу групи 071-19-1)  Поняття "одинока матір", "одинокий батько": застосування у сфері оподаткування ПДФО // ХІХ Всеукраїнська студентська конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (Київ, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 24 березня 2021 р.).
  4. Зарудня О.С. Щодо нарахування амортизації у вугільній промисловості / О.С. Зарудня // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką – 2016» Volume 2. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia –  str. 40-42.
  5. Шляхтун О.Г. Критерії вибору ВНЗ і оцінка якості вищої освіти / О.Г. Шляхтун, Г.Г. Шляхтун // Ключови въпроси в съвремената наука – 2017: матер. за ХІІІ межд. науч. конф., 15–22 април 2017 г. на Педагогически науки. – София: Бял ГРАД-БГ – С. 42–43.
  6. Марченко Ю.О. Мотиви вибору вищого навчального закладу  та шляхи удосконалення якості вищої освіти очима студентів / Ю.О. Марченко // Naukowa przestreń Europy – 2017: мateriaɬy XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07–15 kwietnia 2017 roku. – N. 3 Pedagogiczne nauki. – Przemyśl: Nauka I studia –S. 39–41.
  7. Шєрмєт М.В. Актуальні питання готовності студентів до виробничої практики / М.В. Шєрмєт // Матер. XIV  Міжнарод. наук.-практ. конф. «Перспективні питання світової науки – 2018», 15–22.12.2018, м. Софія, Болгарія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.
  C2F2C2BC-765F-4585-A7EC-BF98D8BAA2E3.jpeg D8C3DC82-44D2-44FE-936A-FCAA3C957EA6.jpeg

  2A1F7BAC-B43A-4AAB-9EE7-1784EEF1376F.jpeg 401383A6-1223-40FE-9B8F-0D51C2238692.jpeg

  1B71F920-F0E8-4546-AB55-6A79A58491FF.jpeg 94A3C789-C492-4F7E-82CE-91D444276253.jpeg

  8B85FF73-DC4E-47B0-8A45-797273C33700.jpeg

  5. Бурцев Р.І. Особливості проведення інвентаризації на виробництві закладу ресторанного господарства  // Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 жовтня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. 63 с. –  С. 13–14.

  Інша активність: 
  1. Координатор партнерства кафедри обліку і аудиту НТУ "ДП" з кафедрою обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту.
  2. Голова профспілкового комітету фінансово-економічного факультету НТУ "Дніпровська політехніка".         
  3. Членкиня Науково-методичної комісії спеціальності 071 "Облік і оподтакування" у НТУ "Дніпровська політехніка".
  4. Членкиня Екзаменаційної комісії за спеціальністю «Облік і оподаткування» НТУ "Дніпровська політехніка" з оцінювання робіт здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр.
  5. Членкиня Вченої ради фінансово-економічного факультету НТУ "Дніпровська політехніка".


  Визнання: 


  Контакти: 


  Соцмережі посилання викладачі.jpg
  © 2006-2022 Інформація про сайт